news
|

NASZ PATRONAT: Wiemy już, które gminy są przyjazne i fair play

Dobiegła końca tegoroczna edycja konkursu „Gmina Fair Play” oraz programu „Przyjazna Polska”. 21 października w hotelu Bristol w Warszawie przedstawiciele zwycięskich samorządów odebrali certyfikaty oraz nagrody.

Przez piętnaście lat konkurs „Gmina Fair Play” zyskał prestiż jako przedsięwzięcie dające gminom wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji oraz zwiększonego zainteresowania inwestorów.

Motto XV edycji brzmiało: „Samorząd z wizją”. Docenione zostały te jednostki, które wypracowały amibitną wizję stanu docelowego, świadomie planują swój rozwój, a swoje działania opierają na zrozumieniu potrzeb inwestora i mieszkańców. Podczas weryfikacji uczestników organizatorzy szególną wagę przywiązywali do planów na przyszłość, możliwości ich realizacji oraz spójności z potrzebami gminy.

– Samorząd z wizją już na etapie planowania inwestycji dba, by jej pozytywne efekty były odczuwalne przez wiele lat, a powstała inwestycja była impulsem do dalszego rozwoju regionu – mówi przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej konkursu „Gmina Fair Play”.

W tegorocznej edycji gminy zgłosiły swój udział w 4 kategoriach:

  • gmina wiejska wielofunkcyjna;
  • gmina wiejska;
  • miasteczko i małe miasto;
  • gmina turystyczna;

Nagrodę Główną otrzymały gmina Lesznowola oraz gmina Tryńcza. Kapituła Konkursu przyznała także wyróżnienia dla gmin Mszczonów, Błonie, Brwinów i Płużnica. Za ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój, poświęcenie swojego czasu, energii oraz serca, tytuł „Samorządowego Menadżera Roku 2016” otrzymał burmistrz Gminy Góra Kalwaria.

Złotą Statuetkę, za uzyskanie tytułu w pięciu kolejnych edycjach z rzędu, odebrały gminy Brwinów oraz Płużnica. Z kolei Diamentowa Statuetka, za zdobycie certyfikatu oraz tytułu w dziesięciu kolejnych edycjach, trafiła do gmin Błonie, Tryńcza oraz Międzylesie. W XV edycji konkursu przygotowano również nagrodę specjalną – pełny rating od firmy INC Rating. Otrzymała ją gmina Brwinów.

Program „Przyjazna Polska” skierowany jest do wszystkich polskich gmin, niezależnie od ich wielkości, położenia oraz ilości mieszkańców. Celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów oraz wypromowanie ich osiągnięć.

Gminy wyróżnione certyfikatem „Przyjazna Polska” przede wszystkim zapewniają przyjazne podejście administracji do mieszkańców oraz biznesu. To samorządy, które kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju i działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Charakteryzują się gospodarnością, dbają o rozwój dzieci i młodzieży, jednocześnie stwarzając korzystne i godne warunki życia dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

W III edycji programu Kapituła wyłoniła 13 laureatów. Poza certyfikatem ogólnym, każdy z nich zdobył także certyfikację tematyczną. Przewidziano też 9 szczególnych kategorii.

Gminy rywalizowały o nagrodę główną w 6 certyfikacjach tematycznych:

  • Certyfikowana Lokalizacja Biznesu;
  • Dobre Miejsce Zamieszkania;
  • eGmina;
  • Gmina z Tradycją;
  • Kraina Historii i Kultury;
  • Zielona Gmina;

Nagrody Główne przyznano pięciu wyróżniającym się gminom. Ich przedstawiciele odebrali statuetki z rąk przewodniczącego Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przyjazna Polska”.

Gmina Babimost została nagrodzona za współpracę z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz stwarzanie możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.

Nagroda dla Gminy Tarczyn to wyraz uznania dla działań podejmowanych na rzecz podwyższania standardu życia oraz tworzenia dobrych warunków do rozwoju inwestycji mieszkaniowych.

Gminę Tryńcza doceniono za pielęgnowanie i promowanie tradycji lokalnych, narodowych, kulturowych oraz religijnych.

Gmina Zarszyn otrzymała natomiast statuetkę ze względu na dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.

Gminie Góra Kalwaria nagrodę wręczono za pielęgnację miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, odpowiednią ekspozycję i udostępnienie miejsc istotnych z punktu widzenia historii gminy oraz stwarzanie warunków do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.

Wyróżnienie otrzymała także Gmina Brwinów, którą doceniono za inwestycje w rozwój kultury oraz przykładanie dużej wagi do promocji kultury i historii.

Podobne wpisy