Złoty Laur można otrzymać tylko raz

Możliwość komentowania Złoty Laur można otrzymać tylko raz została wyłączona Samorząd

Rozmowa z Małgorzatą Tudaj – Starostą Powiatu Kędzierzyńsko- -Kozielskiego

 

-Została Pani wyróżniona Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy. Co znaczy ta nagroda dla Pani oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego?
Ta nagroda to docenienie działań całego zespołu, w urzędzie jak na boisku, jednym zawodnikiem meczu nie wygramy, trzeba grać zespołowo. Dlatego podziękowania z pewnością należą się pracownikom starostwa, szefom jednostek, wszystkim zaangażowanym w pracę samorządową – moim współpracownikom z zarządu powiatu, ale też radnym, którzy reprezentują swoich mieszkańców i którym, wspólnie na komisjach, udaje się wypracowywać jak najlepsze rozwiązania, a potem przegłosowywać na sesjach, za tę dobrą współpracę również chciałabym im podziękować. Złoty laur można otrzymać tylko raz i osobiście cieszy mnie, że to pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie dla nas w prawie 20-letniej historii powiatu. To oznacza, że kierunek zapoczątkowanych przez zarządu powiatu zmian, okazał się słuszny. Dla mnie to powód do dumy i satysfakcji.

-Opolska Izba Gospodarcza przyznaje Laury już od 27 lat. Jaki wpływ mają, Pani zdaniem, te nagrody na kształt społeczno-gospodarczego klimatu na Opolszczyźnie? Czy można powiedzieć, że stanowią źródło dodatkowej motywacji dla tutejszych samorządowców, przedsiębiorców i społeczników?
Jestem przekonana, że to dodatkowy, szósty bieg dla ludzi zajmujących się sprawami gospodarczymi, dla nas samorządowców, ale też dla szefów firm, którzy przecież z tym samorządem się stykają. Można powiedzieć, że wszyscy pracujemy razem dla rozwoju gospodarczego regionu, każdy na nieco innych płaszczyznach, ale łączą nas ciągłe starania o rozwój i związane z tym korzyści dla mieszkańców. Sama nagroda buduje pozytywny
klimat w regionie, wygranym dodaje skrzydeł, a tym, którzy jej nie otrzymali pokazuje, że warto się starać, walczyć i działać wspólnie. W końcu laury czekają na kolejnych laureatów.

-Jakie są Pani priorytety na 2018 rok? Jakich inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu mogą oczekiwać mieszkańcy?
Mimo, że nasz budżet jest trudny, to nie pozbawiony inwestycji, zresztą od lat staramy się, by naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Wiemy, że dla nich istotne jest to, jakimi drogami się poruszają, po jakich spacerują chodnikach i jakim sprzętem są leczeni w szpitalu, jeśli już
zdarzy im się tam przebywać. Dlatego jakość leczenia, infrastruktura drogowa i opieka społeczna, w tym szeroka działalność na rzecz rodzin zastępczych, to ogólne priorytety na ten rok. Powiat sfinalizuje największą swoją inwestycję, czyli przebudowę drogi z Kędzierzyna do Zalesia Śl. za 7 mln zł. Dużych inwestycji doczeka się też szpital, gdzie zbudowane zostaną nowe sale operacyjne, pojawi się sporo nowego sprzętu. Doposażone zostaną oddziały: ginekologiczno-położniczy oraz pediatrii w ramach dużego unijnego projektu (prawie 5 mln zł wkładu powiatu). To tylko niektóre z zadań. Wracając jeszcze do laurów, nie sposób się na koniec nie pochwalić, że nagroda ta zbiega się z ogłoszonym właśnie rankingiem najlepszych w kraju powiatów. Awansowaliśmy z 12 miejsca w ubiegłym roku na 8 miejsce. Jesteśmy więc w czołówce i bierzemy się za pracę, jest co robić i nasi mieszkańcy z pewnością dostrzegą kolejne pozytywne zmiany w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone