Wspierać, inspirować i pomagać

Możliwość komentowania Wspierać, inspirować i pomagać została wyłączona Samorząd

Rozmowa z burmistrz Strumienia Anną Grygierek

Jakie wrażenie wywarło na pani otrzymanie Złotego Lauru?

– To miłe, pozytywne zaskoczenie. Cieszę się, że doceniono mnie jako burmistrza gminy i to, że próbuję działać na różnych przestrzeniach, pracując na rzecz samorządu m.in. w Związku Gmin Wiejskich RP jak również w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od początku wychodziłam z założenia żeby jak najlepiej dbać o gminę i mieszkańców należy pracować na różnych płaszczyznach, dzięki temu mogę wiele wnieść na własne podwórko. Od lat angażuję się w działalność Izby Gospodarczej, wspierając inicjatywy otwierające nowe możliwości przedsiębiorcom. Wiele osób sądzi, że działania ograniczają się do znalezienia odpowiednio uzbrojonej i przygotowanej działki. Strumień jest gminą miejsko-wiejską, posiadającą bardzo dobrej jakości grunty. A zatem proces decyzyjny dotyczący inwestycji gospodarczych jest o wiele dłuższy, bo wymagający przedłożenia dodatkowych dokumentów, choćby z powodu Natury 2000. Staram się nie przeszkadzać, ale wspierać i inspirować, a także pomagać.

Strumień słynie z modernizowania istniejącej już bazy i nadawania jej nowych znaczeń.

– Laury przyznawane są środowiskom samorządowym, gospodarczym i naukowym. To szerokie spektrum. Ale też na jakość życia w gminie wpływ ma wiele różnych dziedzin. Trzeba szerszego spojrzenia, aby widzieć wzajemne zależności pomiędzy instytucjami działającymi na terenie gminy. Najbardziej widoczne są chodniki, drogi, kanalizacja… To typowa infrastrukturą, w którą wszyscy dokoła inwestują. Ale bardzo istotne jest to, żeby stwarzać możliwości rozwoju gminy poprzez wykorzystywanie zasobów już istniejących. Ważne jest wspieranie inicjatyw oddolnych i docenianie zachowań, które mają na celu integrowanie wspólnoty. W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało mi się to połączyć. „Galeria pod Ratuszem” mogła być wybudowana jako samodzielny budynek. A tak nie było. Wykorzystaliśmy to, czym dysponowaliśmy. Zaproponowałam wykorzystanie piwnic Ratusza. W tej chwili jej utrzymanie nie generuje większych kosztów. Podobnie rzecz ma się z Centrum Kultury i Rekreacji. Wiedziałam, że mamy kłopoty z bazą kulturalną. Przedstawiłam pomysł połączenia obiektów basenu i ośrodka kultury. W budynku, który stwarzał ogromne możliwości, udało się połączyć funkcje kulturalne i rekreacyjne. W jednym miejscu powstał piękny kompleks. Wiele osób sądzi, że zbudowano ten obiekt od podstaw. Tymczasem wykorzystaliśmy przestrzeń już istniejącą. W ten sposób powstało drugie centrum Strumienia. Wykonując termomodernizację budynku przedszkola pamiętałam o tym, że brakuje miejsca na czytelnię. Powstała ona z części kotłowni. W ten sposób nie mnożą się koszty utrzymania tych obiektów. Podobnie rzecz ma się z salami widowiskowymi w Pruchnej i w Bąkowie, jak również w pozostałych miejscowościach. Są to obiekty wielofunkcyjne.

Gmina składa się z miasta i sześciu sołectw.

– Dbam o zrównoważony rozwój gminy. Wszystkie miejscowości rozwijają się równomiernie. Wiadomo, że w jednym roku gdzieś zainwestuje się więcej, ale w kolejnym zaczyna się to wyrównywać. Dlatego na gminę, na działania samorządu, należy spojrzeć z perspektywy co najmniej jednej kadencji, a nawet całej dekady. W tej chwili mamy 3,5 hektara pod budownictwo mieszkaniowe w centrum miasta. Jesteśmy na etapie kompleksowego przygotowania tego terenu, żeby można było się tam budować. A wokół jest już gotowa infrastruktura oświatowa i kulturalno-rekreacyjna.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone