W Tychach powstanie Centrum Usług Społecznościowych

Możliwość komentowania W Tychach powstanie Centrum Usług Społecznościowych została wyłączona Aktualności

Centrum Usług Społecznościowych ma powstać do końca lutego 2019 roku. Do użytku oddane zostaną mieszkania komunalne, mieszkania chronione, świetlica oraz sala do rehabilitacji. Projekt zakłada również, że Centrum stanie się miejscem spotkań i kształcenia oraz miejscem aktywizacji najstarszych mieszkańców miasta. Na ten cel, Miejski Zarząd  Budynków  Mieszkalnych przekazał obiekt wykonawcy przy zespole szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11.

Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 fot. mat. prasowe

Zakres zadania obejmuje m. in.: wykonanie na „nowo” dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem  istniejących, wykonanie nowych nadproży, budowa ścian działowych, wykonanie nowych instalacji  wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych  posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki  okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu  oraz zmiana sposobu  użytkowania  sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku – mówi Hanna Skoczylas – dyrektor MZBM w Tychach.

Wykonawca ma czas do 28 lutego 2019 roku, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w umowie.  Po tym terminie CUS ma rozpocząć działalność. W sumie zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie
świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także 3 mieszkania chronione  (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych.

–  Z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby, powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktywność  zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej  osiem godzin  dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie  usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych  czy rekreacyjnych -mówi Bożena Nowak  z Urzędu Miasta Tychy.

Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także  aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy).

– Żyjemy w czasach, w których seniorzy czują się często samotni, zapracowane, zagonione dzieci  nie zawsze mają dla nich czas.  Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych  w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość nawiązania  nowych kontaktów,  pełniejszego uczestnictwa w  życiu społecznym,  a dodatkowo dzięki bardzo  atrakcyjnej ofercie możliwość aktywnego spędzania  wolnego czasu – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

 
Centrum Usług Społecznościowych to – obok rewitalizacji miasta jeden z priorytetów w zakresie polityki  społecznej na najbliższe lata.

Osoby w wieku „60 plus” stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwie i to nie tylko  w Polsce,  ale i wielu innych krajach europejskich (obecnie co czwarty mieszkaniec  Tychów ma więcej niż 60 lat). Jak wskazują dane demograficzne – ta tendencja  w najbliższych latach, a nawet dziesięcioleciach  raczej się nie zmieni.  Będzie też rosło zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy  już wiele miesięcy  temu decyzję o realizacji szeregu działań wspierających seniorów  w naszym mieście,  jednym z przykładów jest powstające właśnie  Centrum Usług Społecznościowych –dodaje Andrzej Dziuba.

Oprócz tego w październiku 2016 roku w Europejskim Dniu Seniora rozpoczęto w mieście akcję  wręczania  seniorom „Tyskich Kopert Życia”. Akcja skierowana jest do osób starszych i samotnych,  polega na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty zawierającej m.in. informacje na temat przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji  o kontaktach do osób najbliższych. Miasto przejęło także od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomość  w Kobiórze, w której powstanie dom pomocy społecznej.

Budowę Centrum Usług Społecznościowych (koszt ponad 4,5 miliona złotych) miasto sfinansuje  (w 85 procentach) ze środków pozyskanych w ramach programu  Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Mieszkania komunalne natomiast są dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku  Gospodarstwa Krajowego.  W październiku 2017 r. została podpisana umowa z bankiem o udzielenie  finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia  całkowita wartość ponad 500 tys. złotych – dofinansowanie 135 tys.).

mat. Urząd Miasta Tychy

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone