W obronie klimatu manifestowała młodzież Wrocławia, Katowic, Warszawy i innych miast

Możliwość komentowania W obronie klimatu manifestowała młodzież Wrocławia, Katowic, Warszawy i innych miast została wyłączona Aktualności, Nauka

Na ulicach polskich miast tysiące ludzi, młodzież i dorośli apelowali o poprawę klimatu i protestowali przeciw zanieczyszczaniu środowiska. Strajk Klimatyczny odbył się 20 września 2019 w miastach całego kraju.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław (20.09.2019) fot. Olga Maria Szelc

To największy strajk klimatyczny w historii. Kryzys klimatyczny oraz bierność polityków wobec pogłębiającego się problemu wywołała protesty na całym świecie. W Polsce marsze i strajki odbyły się w co najmniej 60 miastach. W chwili (21.09.2019) gdy ma się rozpocząć szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku, na którym ważą się losy świata,  organizatorzy strajków podkreślają, że do 27 września na całym świecie będzie trwał Globalny Tydzień Protestu.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław (20.09.2019) fot. Olga Maria Szelc

A oto jakie są postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

  1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej
  2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami
  3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne
  4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu
  5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych
  6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu

#edukacja #uczniowie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny #Wrocław#obronaklimatu

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone