VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw dobiegł końca

Możliwość komentowania VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw dobiegł końca została wyłączona Biznes, galeria

Około 7 tysięcy zarejestrowanych uczestników, kilkuset zagranicznych gości, ponad 80 sesji tematycznych i wydarzeń towarzyszących, 120 wystawców na Targach Biznes Expo. Obrady z udziałem m.in. wicepremiera Piotra Glińskiego, Elżbiety Bieńkowskiej, Adama Bodnara i Jerzego Buzka. Ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej, kilkunastu prezydentów miast, eksperci z kraju i zagranicy. Ludzie świata mediów, biznesu i nauki. Podczas trzech dni Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach rozmawiano o teraźniejszości i przyszłości gospodarki Śląska, Polski i Europy.

Najpopularniejszymi sesjami tematycznymi okazały się te poświęcone tematyce IT, prowadzone m.in. przez ekspertów z Facebooka i Googla.

– Potwierdzeniem, że tematyka, którą zaproponowaliśmy podczas tegorocznego Kongresu była trafiona, jest frekwencja. W wymiarze praktycznym, dla przedsiębiorców, był on sukcesem. Wyjątkowa była sesja inauguracyjna, która z jednej strony dotykała spraw globalnych, a z drugiej Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który będą realizować mali i średni przedsiębiorcy – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizatora Kongresu. – To, że rozmowa miała charakter merytoryczny, a nie polityczny, mimo że wziął w niej udział wicepremier Piotr Gliński i 4 byłych premierów, pozwala sądzić, że tworzymy na Kongresie modelowe rozwiązania do dyskusji publicznej, której przecież w Polsce tak brakuje.

Pierwsza z polityczno-gospodarczych debat podczas sesji inauguracyjnej dotyczyła miejsca małej i średniej przedsiębiorczości w nowym środowisku międzynarodowym. Wzięli w niej udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz Jerzy Buzek, europoseł.

Tadeusz Donocik

W drugiej debacie, poświęconej Planowi na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uczestniczyli wicepremier Piotr Gliński oraz byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Hausner, Janusz Piechociński i Janusz Steinhoff. Spotkanie poprowadził Kamil Durczok.

– Musimy wyjść z pułapki średniego rozwoju, musimy przeskoczyć te ograniczenia, które dotykają krajów takich, jak Polska. I w tym wszystkim sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest szalenie istotny. On także znajduje miejsce w naszym programie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju środki wsparcia – powiedział wicepremier Piotr Gliński i dodał, że rządowy Plan Odpowiedzialnego Rozwoju jest jednym z filarów obecnej polityki państwa, w którym bardzo ważne miejsce zajmują właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Europejski Kongres MŚP

Wśród ponad 80 wydarzeń największym zainteresowaniem cieszyły się panel o pomocy prawnej dla przedsiębiorców, sesje poświęcone ekonomii współdzielenia, górnictwu, metropoliom, smart city, bezpieczeństwu biznesu w świecie internetu i nowych technologii, firmom rodzinnym oraz szkolnictwu zawodowemu.

Wysoką frekwencją cieszyły się także spotkania z Jarosławem Kuźniarem, Robertem Makłowiczem i Tomaszem Koniorem, na sesji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce, a także dotyczącej problemu jakości powietrza w miastach.

Europejski Kongres MŚP

Już po raz czwarty w ramach Kongresu odbyła się sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, której głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wspierania i kreowania innowacji. Po zakończeniu obrad zostało podpisane porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy województwem śląskim a Stanem Nevada. Celem umowy jest zwiększenie współpracy w obszarze nauki, kultury i gospodarki.

Innym istotnym punktem Kongresu było wręczenie wyróżnień w ramach Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Przyznanych zostało pięć wyróżnień w kategorii „Miasto” oraz po jednym w kategoriach: „Gmina miejsko-wiejska” i „Gmina wiejska”. W tym roku były to: Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Czeladź, Gliwice, Olesno i Jasienica.

Europejski Kongres MŚP

Kongresowi jak co roku towarzyszyły Targi Biznes Expo, które zgromadziły ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem obok ofert wystawców z różnych branż cieszyły się wykłady ekspertów z zakresu marketingu, sprzedaży i HR. Odwiedzający mogli również zasięgnąć porady na Targowej Wyspie Wiedzy i pozyskać nowe kontakty w Strefie Networkingu i B2B.

Wydarzenie odbywało się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.

Europejski Kongres MŚP

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone