Uniwersytet Śląski jako potencjał ludzki, naukowy i dydaktyczny

Możliwość komentowania Uniwersytet Śląski jako potencjał ludzki, naukowy i dydaktyczny została wyłączona Nauka

O wpływie uczelni na rozwój regionu, mówi prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

Uhonorowanie Uniwersytetu Śląskiego Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem przypadło w roku jubileuszu 50-lecia naszej Uczelni. Uniwersytet Śląski dzisiaj to nowoczesna infrastruktura, na którą składają się kampusy w czterech miastach naszego regionu: w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie i w Cieszynie. Większość to obiekty nowe, a część z nich gruntownie zmodernizowane, to także nowoczesne laboratoria badawcze, to znakomici badacze, a wielu z nich prowadzi badania we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Potencjał Uniwersytetu to przede wszystkim studenci i doktoranci – 25 000, pracownicy naukowi i administracyjni – 3200 osób, To także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Maturzystów i ponad wszystko ok. 250 tysięcy absolwentów uczelni.

Wielokrotnie w przeszłości moi znamienici poprzednicy – Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego – podkreślali, że każdy Uniwersytet, niezależnie od swojego „wieku” i historii – stoi na straży podstawowych wartości. Że Jest instytucją, której społeczność szanuje i pielęgnuje takie cnoty, jak prawda, autonomia, wolność, demokracja, pluralizm i odpowiedzialność. Uniwersytet Śląski nie tylko strzeże tych wartości i swojej niezależności, ale również służy obywatelskiemu społeczeństwu wspierając rozwój gospodarczy i kulturę, tym samym przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego regionu i kraju. Nasza Uczelnia – Uniwersytet Śląski – działa w przekonaniu, że kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników życia publicznego. Wielu z naszych absolwentów wyrasta na liderów instytucji, firm biznesowych, i społeczności, w których odgrywają oni wiodącą rolę czy to w swoich społecznościach lokalnych, czy też w skali metropolii, regionu, a także w skali ogólnopolskiej.

Uniwersytet Śląski wypełniając swą misję jest miejscem spotkań i wymiany myśli wszystkich kręgów naukowych i twórczych regionu. Naszym potencjałem naukowym i dydaktycznym wspieramy społeczność i władze samorządowe, a w szczególności początkującą metropolię. Przykładem jest utworzone we współpracy z Politechniką Śląską i innymi uczelniami naszego regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Ogromny potencjał ludzki, naukowy, dydaktyczny i kulturalny jaki reprezentuje nasz Uniwersytet, ale także ogromny potencjał naukowy skupiony w naszym regionie powinien być jeszcze bardziej wykorzystywany do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby tutaj tworzyć jak najlepsze warunki do życia, aby nasz region wzmacniał swoją pozycję we współczesnym społeczeństwie wiedzy. Tym wyzwaniom służy i będzie służył w przyszłości Uniwersytet Śląski.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone