Uniwersytet Śląski jako potencjał ludzki, naukowy i dydaktyczny

Komentarzy (0) Nauka

O wpływie uczelni na rozwój regionu, mówi prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

Uhonorowanie Uniwersytetu Śląskiego Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji z Diamentem przypadło w roku jubileuszu 50-lecia naszej Uczelni. Uniwersytet Śląski dzisiaj to nowoczesna infrastruktura, na którą składają się kampusy w czterech miastach naszego regionu: w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie i w Cieszynie. Większość to obiekty nowe, a część z nich gruntownie zmodernizowane, to także nowoczesne laboratoria badawcze, to znakomici badacze, a wielu z nich prowadzi badania we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Potencjał Uniwersytetu to przede wszystkim studenci i doktoranci – 25 000, pracownicy naukowi i administracyjni – 3200 osób, To także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Maturzystów i ponad wszystko ok. 250 tysięcy absolwentów uczelni.

Wielokrotnie w przeszłości moi znamienici poprzednicy – Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego – podkreślali, że każdy Uniwersytet, niezależnie od swojego „wieku” i historii – stoi na straży podstawowych wartości. Że Jest instytucją, której społeczność szanuje i pielęgnuje takie cnoty, jak prawda, autonomia, wolność, demokracja, pluralizm i odpowiedzialność. Uniwersytet Śląski nie tylko strzeże tych wartości i swojej niezależności, ale również służy obywatelskiemu społeczeństwu wspierając rozwój gospodarczy i kulturę, tym samym przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego regionu i kraju. Nasza Uczelnia – Uniwersytet Śląski – działa w przekonaniu, że kształci nie tylko fachowców w określonych specjalnościach zawodowych, lecz także przyszłych uczestników życia publicznego. Wielu z naszych absolwentów wyrasta na liderów instytucji, firm biznesowych, i społeczności, w których odgrywają oni wiodącą rolę czy to w swoich społecznościach lokalnych, czy też w skali metropolii, regionu, a także w skali ogólnopolskiej.

Uniwersytet Śląski wypełniając swą misję jest miejscem spotkań i wymiany myśli wszystkich kręgów naukowych i twórczych regionu. Naszym potencjałem naukowym i dydaktycznym wspieramy społeczność i władze samorządowe, a w szczególności początkującą metropolię. Przykładem jest utworzone we współpracy z Politechniką Śląską i innymi uczelniami naszego regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Ogromny potencjał ludzki, naukowy, dydaktyczny i kulturalny jaki reprezentuje nasz Uniwersytet, ale także ogromny potencjał naukowy skupiony w naszym regionie powinien być jeszcze bardziej wykorzystywany do podejmowania wspólnych wyzwań i przedsięwzięć w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby tutaj tworzyć jak najlepsze warunki do życia, aby nasz region wzmacniał swoją pozycję we współczesnym społeczeństwie wiedzy. Tym wyzwaniom służy i będzie służył w przyszłości Uniwersytet Śląski.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *