Unijna dotacja na gospodarkę wodno-ściekową w Sosnowcu

Komentarzy (0) Inwestycje

 

Trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Sosnowcu dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel 41,5 miliona złotych z Funduszu Spójności.  Na całą inwestycję miasto wyda do 2020 roku około 80 milionów złotych.

Zdjęcie z podpisania umowy/ sosnowiec

Beneficjentem unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach została gmina Sosnowiec w województwie śląskim, która wraz z Sosnowieckimi Wodociągami S.A., będzie odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia. Umowę o dofinansowanie wodno-kanalizacyjnego projektu zawarli 21 lutego 2018 roku: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Janusz Chęciński.

W ramach projektu przewidziano budowę 17 km kanalizacji sanitarnej i około 4 km kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika odparowująco-infiltracyjnego jako odbiornika wód deszczowych i przebudowę przeszło 11 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Uwzględniono potrzebę zakupu samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Cała inwestycja to 6 kontraktów (3 na roboty budowlane, 1 na dostawy i 2 na usługi). Dzięki tym działaniom do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie około 2,5 tysiąca nowych użytkowników i tyle samo dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Budżet w liczbach:

Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III” oszacowano na około 80 mln zł. Poza unijną dotacją (ponad 41,5 mln zł) z działania 2.3 w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dla której – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą), Sosnowiec zaplanował finansowanie ze środków własnych gminy (ponad 1,5 mln zł) oraz Sosnowieckich Wodociągów (ponad 34,4 mln zł), a także z pożyczki pochodzącej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 1,2 mln zł).

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *