Unijna dotacja na gospodarkę wodno-ściekową w Sosnowcu

Możliwość komentowania Unijna dotacja na gospodarkę wodno-ściekową w Sosnowcu została wyłączona Inwestycje

 

Trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Sosnowcu dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel 41,5 miliona złotych z Funduszu Spójności.  Na całą inwestycję miasto wyda do 2020 roku około 80 milionów złotych.

Zdjęcie z podpisania umowy/ sosnowiec

Beneficjentem unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach została gmina Sosnowiec w województwie śląskim, która wraz z Sosnowieckimi Wodociągami S.A., będzie odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia. Umowę o dofinansowanie wodno-kanalizacyjnego projektu zawarli 21 lutego 2018 roku: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Janusz Chęciński.

W ramach projektu przewidziano budowę 17 km kanalizacji sanitarnej i około 4 km kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika odparowująco-infiltracyjnego jako odbiornika wód deszczowych i przebudowę przeszło 11 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Uwzględniono potrzebę zakupu samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Cała inwestycja to 6 kontraktów (3 na roboty budowlane, 1 na dostawy i 2 na usługi). Dzięki tym działaniom do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie około 2,5 tysiąca nowych użytkowników i tyle samo dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

Budżet w liczbach:

Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III” oszacowano na około 80 mln zł. Poza unijną dotacją (ponad 41,5 mln zł) z działania 2.3 w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dla której – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą), Sosnowiec zaplanował finansowanie ze środków własnych gminy (ponad 1,5 mln zł) oraz Sosnowieckich Wodociągów (ponad 34,4 mln zł), a także z pożyczki pochodzącej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 1,2 mln zł).

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone