Uczelnia z misją i z rosnącą rekrutacją

Możliwość komentowania Uczelnia z misją i z rosnącą rekrutacją została wyłączona Biznes, Nauka

Rozmowa z prof. nadzw. dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, JM rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Mimo niekorzystnych trendów demograficznych, liczba studentów rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Biznesu z roku na rok rośnie. Dzięki czemu jest to możliwe?

Rzeczywiście, obserwujemy taki trend. Obecnie, kształci się u nas, w tym na studiach podyplomowych, około 8,5 tysiąca studentów. Pod tym względem znajdujemy się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Polsce. Studiuje u nas 500 obcokrajowców z 28 krajów. Postawiliśmy na rozwój własnej kadry naukowej, aż 95 procent naszej kadry naukowo dydaktycznej, to pracownicy związani przede wszystkim z naszą Uczelnią, na pierwszym etacie. Postawiliśmy również na rozwój badań naukowych. Bez tego nie byłoby możliwe uzyskanie uprawnień do nadawania tytułów doktorskich oraz habilitacyjnych. Naszym celem jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. W naszej ofercie dydaktycznej jest dwanaście kierunków. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Na rynku edukacyjnym jesteśmy obecni już od 1990 roku. Przez ten czas wyrobiliśmy sobie dobrze znaną wśród pracodawców i studentów markę. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych jest uzyskanie przez Uczelnię, wspomnianych już, uprawnień do nadawania tytułu doktora habilitowanego.

Który z wydziałów uczelni otrzymał takie uprawnienia?

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 19 grudnia 2016 r. Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uwzględniająca również pozytywną opinię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wydana w wyniku oceny kadry akademickiej Uczelni, jej aktywnej działalności naukowo-badawczej oraz osiągnięć w zakresie kształcenia i rozwoju kadry naukowej w obszarze nauki o zarządzaniu, oceny bazy naukowo-badawczej oraz jakości i poziomu merytorycznego obronionych na Wydziale Nauk Stosowanych doktoratów. W kategoryzacji jednostek naukowych, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w październiku 2013 r. Wydział Nauk Stosowanych uzyskał kategorię naukową A.

Uczelnia może również nadawać stopnie doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu…

Tak, mamy również takie uprawnienia. Seminarium Doktorskie WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami seminarium są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki. Jeszcze do niedawna, dla menedżerów wyższego i średniego szczebla ukończenie studiów MBA, było gwarancją dalszego rozwoju zawodowego, potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji. Teraz menedżerowie coraz bardziej zainteresowani są uzyskaniem stopnia doktora. Z tego względu,ofertę Seminarium Doktorskiego WSB kierujemy też dla menedżerów, tak aby mogli oni, pisząc pracę doktorską, rozwijać zdobyte już kompetencje zawodowe.

Jednym z atutów uczelni jest też ścisła współpraca z biznesem. W jaki sposób ona się przejawia?

Silnie rozwinięta współpraca z biznesem potwierdza przydatność Uczelni dla otoczenia. Dzięki niej możemy m.in. lepiej dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Co najważniejsze jednak, dzięki licznie realizowanym programom współpracy z przedsiębiorcami, możemy lepiej przygotować studentów do przyszłej kariery zawodowej. Przy każdym wydziale Wyższej Szkoły Biznesu funkcjonuje Rada Ekspertów grupująca przedsiębiorców, przedstawicieli różnych instytucji związanych z danym kierunkiem kształcenia. Podczas spotkań Rady Ekspertów dyskutujemy m.in. nad zmianami w ofercie edukacyjnej, lepszemu dostosowaniu jej do wymagań przedsiębiorców. Jako uczelnia niepubliczna jesteśmy bardzo elastyczni, możemy szybko dostosować naszą ofertę kształcenia do bieżących wymagań otoczenia. Z drugiej strony pilnujemy, aby w edukacji studenta była zachowana proporcja pomiędzy wykształceniem uniwersalnym, a specjalistycznym. Kładziemy nacisk na to aby student miał np. mocno rozwinięte kompetencje matematyczne, z zakresu filozofii, psychologii itd. Jest to też zgodne z oczekiwaniami pracodawców, którzy chcą mieć pracowników właśnie z takim uniwersalnym przygotowaniem, a jednocześnie chłonnych na specjalistyczną wiedzę, którą zdobywają właśnie w pracy zawodowej. Realizujemy też wiele programów kształcenia, które umożliwiają studentom szybką adaptację na rynku pracy. Jednym z nich jest, realizowany na studiach stacjonarnych program 3 + 2. Student przez trzy dni w tygodniu nabywa wiedzę na uczelni, a podczas dwóch dni jest obecny w wybranym przedsiębiorstwie, czy instytucji i tam zapoznaje się z ich funkcjonowaniem, przygotowuje raporty i analizy na ten temat.

Wyższa Szkoła Biznesu ma również ofertę edukacyjną skierowaną dla najmłodszych oraz dla seniorów…

Tak, mamy Uniwersytety Dziecięce, Uniwersytet Młodzieżowy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Głównym celem Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu, z których pierwszy w Dąbrowie Górniczej ruszył już w roku 2008, jest rozbudzenie aktywności poznawczej wśród dzieci w wieku 6-12 lat, ich rozwój intelektualny i emocjonalny poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Studenci uniwersytetów dziecięcych, podczas interaktywnych i interdyscyplinarnych wykładów oraz praktycznych warsztatów mają okazję poznać różnorodne zagadnienia, uzupełnić dotychczasową wiedzę, ale przede wszystkim rozwijać pasje, zainteresowania oraz poznawać tematy, które dotychczas były dla nich nieznane. Uniwersytety dziecięce pomagają także pokonywać opór w stosunku do trudnych lub nielubianych przez dzieci tematów – „antytalenty” matematyczne nagle zaczynają interesować się zagadkami logicznymi, fraktalami, eksperymentami fizyczno-chemicznymi i astronomią, inni odnajdują w sobie duszę artysty lub zamiłowanie do nauk przyrodniczych – anatomii, botaniki lub nauk o ziemi. Uniwersytet Młodzieżowy z kolei to t inicjatywa którą podjęliśmy w 2010 roku. Adresatami inicjatywy jest młodzież w wieku 13-16 lat. Zajęcia skierowane są do tych, którzy mają sprecyzowane zainteresowania i chcą rozwijać swoje pasje, a także do tych, którzy chcą je dopiero w sobie odkryć. Podejmując takie inicjatywy edukacyjne mieliśmy przekonanie, że uczelnia niepubliczna jaka jest Wyższa Szkoła Biznesu, działając na współczesnym rynku edukacyjnym musi podejmować takie prospołeczne inicjatywy, nie koncentrować się jedynie zwiększaniu przychodów lecz również realizować cele z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, dla dobra i rozwoju społeczności, w której od tylu już lat działamy.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone