Stypendia, staże i szkolenia dla zwolnionych nie z własnej winy

Komentarzy (0) Praca

Rusza nabór do realizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor”  programu „Kierunek Zmiana”, zakładającego m.in. półroczne, płatne staże dla osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę nie ze swojej winy lub są na okresie wypowiedzenia.

Z projektu będzie mogło skorzystać  50 osób – mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich.

– Mogą zgłaszać się wszyscy, którzy są na etapie wypowiedzenia umowy o pracę lub którzy stracili ją z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak na przykład likwidacja stanowiska – wyjaśnia  prezes Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, Katarzyna Wochnik.  – Nasz projekt wyróżnia jednak fakt, iż jego uczestnicy na każdym etapie otrzymują wsparcie finansowe.

W procesie kwalifikacji do programu najistotniejsze będą przyczyny zwolnienia, wskazane na świadectwie pracy lub wypowiedzeniu umowy o pracę. Osoby, które wezmą udział w programie, zostaną objęte kompleksowym wsparciem. Jego celem będzie podnoszenie oraz nabywanie nowych kwalifikacji poprzez szkolenia związane z poruszaniem się po rynku pracy, konsultacje i doradztwo zawodowe. Przewidziane są także 6-miesięczne, płatne staże.

Uczestnicy będą mogli otrzymać także zwrot kosztów związanych z dojazdem na szkolenia i staże oraz stypendium, wynoszące  1 750 zł netto miesięcznie. Z projektu będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy. Jest dla nich przewidziana refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz zwrot kosztów, związany z utworzeniem miejsca stażu.

– Program zakłada, że przynajmniej połowa uczestników uzyska zatrudnienie w miejscu odbywania stażu. My szacujemy jednak, że odsetek ten będzie znacznie wyższy – mówi dyrektor Biura Projektów w Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, Paweł Knop.

Udział w projekcie „Kierunek Zmiana” jest całkowicie bezpłatny, ponieważ jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 1 491 534, 60 zł, dofinansowanie ze środków UE wynosi zaś 1 267 804,41 zł.

Wszyscy zainteresowani mogą zapisywać się osobiście w biurze projektu, znajdującym się przy ulicy Wolności 6 w Rudzie Śląskiej, e-mailowo: bp@biurorarinwestor.pl lub telefonicznie pod numerem: (32) 248 77 86 (wew. 23 lub 22). Program realizowany będzie do 31.07.2018 r.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *