Rusza projekt Katowickiego Centrum Seniora

Możliwość komentowania Rusza projekt Katowickiego Centrum Seniora została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Nową przestrzeń dla Seniorów zaplanowano przy ulicy Słowackiego gdzie zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek o powierzchni 100 m2 i przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. To miejsce stanie się obszarem, w którym realizowane będą działania dla seniorów.

fot. mat. prasowe

Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – stąd decyzja o stworzeniu przestrzeni dla nich. Tworzone Katowickie Centrum Seniora ma być miejscem spotkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

Dodaje, że Katowickie Centrum Seniora będzie miejscem przyjaznym dla seniorów, w którym będą mogli spędzić swój wolny czas na różnego rodzaju warsztatach np. rękodzieła, kulinarnych oraz szkoleniach. – Ponadto Centrum będzie pełniło funkcję punktu informacyjnego dla seniorów naszego miasta, gdzie będzie można uzyskać ważne informacje z życia miasta takich jak wydarzenia kulturalne, sportowe, akcje skierowane do seniorów – wylicza prezydent Marcin Krupa. Jednocześnie Centrum Seniora będzie pełniło funkcję siedziby Rady Seniorów Miasta Katowice.

 

 – Realizacją remontu zajmie się KZGM w ciągu najbliższych miesięcy. Otwarcie Katowickiego Centrum Seniora zaplanowane jest na kwiecień przyszłego roku – zapowiada Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

 

Szacunkowy koszt remontu lokalu wyniesie ok. 120 tys. zł, natomiast łączny koszt wyposażenia wyniesie blisko 46 tys. zł.

 

Natomiast na działanie Centrum Seniora planowana jest dotacja dla organizacji pozarządowej, która zostanie wybrana w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dodaje naczelnik. Szacunkowy koszt dotacji dla organizacji pozarządowej na pełny rok realizacji zadania wynosi 196,8 tys. zł.

 

Warto przypomnieć, że Katowice od wielu lat inicjują i realizują działania skierowane do Seniorów. Zadania te realizowane są zgodnie z założeniami Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016-2021. Realizacja działań senioralnych zapewnia mieszkańcom – seniorom miasta możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym miasta oraz możliwość prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty spędzania wolnego czasu tj. oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem i są dalej kontynuowane.

 

Działania na rzecz seniorów w liczbach:

 • Na działania senioralne w 2017 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości ponad 35,5 mln zł.
 • 1600 Seniorów korzysta rocznie z oferty zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe i finansowane przez miasto Katowice. Są to m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjno – aktywizujące, warsztaty florystyczne, gry planszowe, kurs obsługi komputera, kurs pierwszej pomocy, warsztaty muzyczne, nauka języków obcych i wiele innych.
 • 1500 Seniorów corocznie bawi się na Rynku w Katowicach w ramach „Katowickiego Dnia Aktywnego Seniora”.
 • 3600 osób uczestniczy co roku w biesiadach senioralnych pn. „Katowicka Senioriada”.
 • 9641 Seniorów korzysta ze zniżek w ramach Programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” .
 • Katowiccy Seniorzy mają możliwość wypicia kawy lub herbaty za symboliczną złotówkę w ramach programu „Kawa za złotówkę”.
 • Ponad 200 Seniorów korzysta z różnorodnych zniżek oraz możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu z wnukami  w ramach Programu „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”.
 • W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa już 269 Seniorów zarejestrowało się w Miejskim Systemie Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”.
 • Prawie 300 osób rocznie uczęszcza do klubów seniora.
 • Miasto Katowice jest organizatorem cyklu 12 spotkań o tematyce bezpieczeństwa dla seniorów. Spotkania odbywają się w każdej dzielnicy miasta.
 • 1100 Seniorów korzysta z oferty zajęć sportowych organizowanych i finansowanych przez miasto Katowice, tj. m.in. bezpłatne zajęcia – gimnastyka, fit-ball, pilates, zajęcia ogólnorozwojowe, nordic walking, tańce latynoamerykańskie, joga, trening zdrowe plecy, aqua aerobic oraz wiele, wiele innych zajęć.
 • 5000 Seniorów w 2018 roku zostanie zaopatrzonych w zestaw „Koperty Życia”, która ma na celu przekazanie służbom medycznym czy osobom udzielającym pierwszej pomocy najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniorów.
 • W 2018 roku rozdysponowano 5000 szt. Informatorów dla Seniorów wydanie czwarte.
 • Około 9000 Seniorów będzie mogło skorzystać w 2018 roku z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, finansowanych przez miasto Katowice. Przeznaczono na ten cel ponad 334 tys. zł.
 • 440 Seniorów skorzysta z szeregu bezpłatnych badań w ramach Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”.
 • W Katowicach działa sieć 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

 

Źródło, mat. prasowe:

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone