Rusza budowa Domu Opieki Społecznej

Możliwość komentowania Rusza budowa Domu Opieki Społecznej została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Jak podaje Urząd Miasta Tychy, 29 kwietnia podpisano umowę na przebudowę obiektów budowlanych przy ul. Promnickiej 53 w Kobiórze. Zgodnie z planem powstanie tam Dom Opieki Społecznej. Wykonawca w ciągu najbliższych 15 miesięcy zobowiązany jest do  przeprowadzenia adaptacji istniejących budynków oraz do zagospodarowania części terenu.

dom pomocy społecznej fot. Kamil Peszat/ Twoje Tychy

We wrześniu 2017 roku miasto kupiło od Archidiecezji Katowickiej ponad 3 ha teren wraz z istniejącą tam zabudową. Wówczas została podjęta decyzja, że nieruchomość zostanie zaadaptowana na potrzeby Domu Opieki Społecznej. Ruszyły więc prace projektowe, a teraz rozpocznie się wdrażanie tego projektu w życie. Przekazanie placu budowy wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowlanemu Mazur z Jankowic zgodnie z umową nastąpi w ciągu 7 dni.

– Obiekt zmieni swoją początkową funkcję, musimy więc go przystosować do potrzeb osób starszych dlatego zakres prac obejmuje m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna jest także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami – mówi Joanna Kudela – naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji UM Tychy.

Część prac polegać będzie na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany jest też do wykonania miejsc parkingowych, obiektów tzw. małej architektury, a także do zapewnienia nadzorów specjalistycznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

     W Domu Opieki Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 60 osób.

–  W Tychach, tak jak w wielu innych miastach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki, dlatego już od jakiegoś czasu toczyliśmy dyskusje na ten temat.  Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Zgodnie z umową wszystko ma być gotowe ma być gotowe do końca czerwca 2020 roku. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 8 milionów złotych.

Źródło: Urząd Miasta Tychy

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone