Przyjaźni dla środowiska, klientów i pracowników

Możliwość komentowania Przyjaźni dla środowiska, klientów i pracowników została wyłączona TOP Manager

Z Anetą Dąbrowską, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach, rozmawia Radosław Nosek.

Czym dla Pani jest nagroda „Znakomity Pełnomocnik” Śląskiej Nagrody Jakości?

To ukoronowanie działań wszystkich pracowników RCGW S.A. na rzecz stworzenia optymalnego systemu zarządzania Spółką. Opracowaliśmy mechanizm potwierdzający, że działamy według europejskich norm. Dowodem są liczne nagrody, które otrzymaliśmy w ostatnich latach „Znakomity Pełnomocnik” dołączy do grona tych najważniejszych. W 2015 roku otrzymaliśmy szczególną nagrodę Komisji Europejskiej – Emas Awards, za spektakularne wyniki w zakresie doskonalenia systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Wierzymy, że jesteśmy skutecznym ambasadorem i promotorem świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Specjaliści z branży, świat nauki i międzynarodowi audytorzy doceniają to, że wyznaczamy standardy zarządzania, rozwoju technologicznego i szeroko pojętej jakości.

Jakie są najbliższe plany inwestycyjne RCGW SA?

Zamierzamy kontynuować proces modernizacji urządzeń i zastosowanych technologii w oczyszczalni ścieków, ale i rozpoczęliśmy nowe inwestycje, których celem będzie samowystarczalność energetyczna oczyszczalni i budowanego przez nas Parku Wodnego. Park Wodny to największa inwestycja w dziejach spółki. Będzie on zasilany biogazem pochodzącym z naszej oczyszczalni, który następnie zostanie przetworzony w energię elektryczną i cieplną. Obiekt będzie wykorzystywał wszelkie możliwe źródła odnawialne, jak energia cieplna odzyskiwana z systemu wentylacji czy z wód poprysznicowych. Energia słoneczna, absorbowana przez panele fotowoltaiczne, będzie dodatkowym zasilaniem obiektu. Zadbaliśmy o odpowiednie wsparcie finansowe, podpisując umowę rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych z Gminą Tychy. Do zarządzania Parkiem Wodnym wykorzystamy w dużej mierze administrację RCGW S.A., zoptymalizujemy zatrudnienie pracowników nadzoru technicznego poprzez naprzemienne wykorzystanie osób zatrudnionych w oczyszczalni ścieków. Będziemy więc przyjaźni dla środowiska, dla pracowników i zwłaszcza dla klientów. Mam nadzieję, że Zintegrowany System Zarządzania, który został nagrodzony, doskonale sprawdzi się w zarządzaniu Parkiem Wodnym.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone