Projekt to przede wszystkim praca z ludźmi – nowy cykl na naszej stronie

Możliwość komentowania Projekt to przede wszystkim praca z ludźmi – nowy cykl na naszej stronie została wyłączona Biznes, porady ekspertów

Kapitał Śląski ma przyjemność przedstawić cykl wywiadów, dotyczących szeroko rozumianego projektu. O jego istocie, rodzajach, najefektywniejszych metodach zarządzania oraz dobrych praktykach z nim związanych opowiadać będzie Sylwia Koszela – dyrektor ds. projektów w firmie PREVAC oraz wicedyrektor ds. programów i wydarzeń Śląskiego Oddziału PMI. Poniżej prezentujemy Państwu pierwszą część cyklu.

Czym się Pani zajmuje zawodowo, jakie jest Pani powiązanie z projektami?

Od kilku lat jestem czynnie związana z zarządzaniem projektami zarówno w pracy zawodowej, jak i różnych działaniach, wykonywanych po godzinach pracy. Obecnie piastuję stanowisko dyrektora ds. projektów w firmie PREVAC. Przedsiębiorstwo to jest światowym liderem w produkcji skomplikowanej aparatury naukowo-badawczej dla klientów krajowych i zagranicznych. Firma jest bardzo dobrze rozpoznawalna w sektorze nowoczesnych technologii, kojarząc się z najwyższym standardem i jakością wykonania, innowacyjnością oraz pełnym dostosowaniem do potrzeb klienta. Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów, każdy projekt realizujemy z największą starannością i zaangażowaniem. Duża zmienność projektowa, znaczące ryzyko techniczne i technologiczne oraz nierzadko spore obostrzenia administracyjne sprawiają, że realizowane przez nas inicjatywy są bardzo trudne. To jednak sprawia,że ciągle się rozwijam, szukam nowych rozwiązań, poszerzam swoją wiedzę, wdrażam optymalizacje i w pełni angażuję się w to, co robię. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że mam zaszczyt pracować z wysoko wyspecjalizowanym, ambitnym i pełnym pasji zespołem, który codziennie motywuje mnie do pracy i realizacji nowych wyzwań. Od dwóch lat czynnie działam także w Śląskim Oddziale PMI, obecnie jako wicedyrektor ds. programów i wydarzeń. Wraz z zespołem PMI Śląsk popularyzujemy dobre praktyki zarządzania projektami, promujemy markę PMI na Śląsku oraz dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w obszarze projektowym.

Jaka idea przyświeca działalności PMI?

Project Management Institute jest najbardziej rozpoznawalna marką zarządzania projektami na świecie. Zarówno globalnie całej organizacji, jak również Oddziałowi PMI w Polsce, przyświecają te same strategiczne cele. Przede wszystkim, rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami poprzez podejmowanie wielu regionalnych i krajowych inicjatyw. Zależy nam na szerzeniu wiedzy w zakresie zarządzania projektami nie tylko wśród czynnie działających kierowników projektów, ale także wśród młodych adeptów sztuki projektowej, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową w tym obszarze lub wiążą z nim swoja przyszłość Ideą PMI jest jednak nie tylko popularyzowanie wiedzy w obszarze projektowym, ale także przekazywanie i kształtowanie takich wartości jak efektywna i pełna pasji praca zespołowa, uczciwość i transparentność biznesowa, szacunek, komunikacja zespołowa, motywacja i wspieranie pracownika. Staramy się bardzo szeroko patrzeć na temat projektów nie tylko od strony czysto metodycznej, ale także tej najważniejszej, czyli ludzkiej.

Co rozumie Pani przez termin „projekt”?

Trudno jednoznacznie zdefiniować projekt. Każda ze znanych metodyk zarządzania projektami ma swoją definicję i choć są one zbliżone do siebie, w detalach trochę się różnią. Niemniej jednak są pewne cechy wspólne wszystkich definicji, wyróżniające projekt od działań produkcyjnych, powtarzalnych. Projekt to sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i powiązanych ze sobą działań, które mają ściśle określone ramy czasowe, muszą być zrealizowane w założonym budżecie i zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Na czym polega skuteczne zarządzanie projektem?

O skutecznym zarządzaniu projektami, zgodnie z definicją, możemy mówić wtedy, gdy zamykają się one w założonym czasie, budżecie i zakresie. To w dużym stopniu warunkuje sukces, ale nie tylko to. Warto pamiętać o tym, że projekt to nie tylko sekwencja zaplanowanych działań, które można zamknąć w definicji. To przede wszystkim ciągła praca z ludźmi. Tak naprawdę to właśnie zespoły projektowe są kluczem do sukcesu w projekcie. Jeden z moich znajomych, wieloletni praktyk zarządzania projektami, Marek Kowalczyk powiedział kiedyś: „Nie ma czegoś takiego jak zarządzanie projektami, bo nie można zarządzać abstrakcyjnym tworem. Jest natomiast ciągła praca z ludźmi”. Dla mnie ta definicja jest najważniejsza. Moje zespoły projektowe, kierownicy projektów, współpracownicy i ich zaangażowanie, praca i współpraca to dla mnie wyznacznik warunkujący sukces projektu. Skuteczne zarządzanie projektem to przede wszystkim świadome, odpowiedzialne i transparentne, zbudowane na obustronnym zaufaniu zarządzanie ludźmi. Nawet najlepszy plan projektowy, najlepiej określony cel projektu i najlepsze chęci kierownictwa na nic się nie zdadzą, gdy będziemy rządzić zamiast zarządzać i doprowadzimy do tego, że zespół projektowy będzie zdemotywowany, nieskupiony na celu i nieprzekonany do zadań, które ma wykonać.

Jak pod kątem dobrych praktyk zarządzania projektami wypada Polska na tle innych europejskich krajów? Które z nich mogą być dla nas wzorem do naśladowania w tej kwestii?

Myślę, że nie mamy się czego wstydzić na tle Europy. Mimo tego, że wiele polskich firm ciągle uczy się jak skutecznie zarządzać projektami, możemy poszczycić się bardzo dużą wiedzą w tym obszarze. Znaczna ilośc organizacji ma bardzo rozwiniętą świadomość projektową, mamy wielu wysoko wyspecjalizowanych fachowców w zakresie zarządzania projektami, a co najważniejsze, nasza wiedza ciągle rośnie. Wzrasta liczba osób rozwijających swoje kompetencje w tym zakresie oraz praktyków, którzy dzielą się swoją wiedza i doświadczeniem z innymi. O tym, iż na tle Europy wypadamy naprawdę nieźle, świadczyć może fakt bardzo dużego zainteresowania zagranicznych firm polską kadrą kierowników projektu. Nie wskażę konkretnego kraju, który powinniśmy brać jako wzorzec do naśladowania. Myślę, że z każdego jesteśmy w stanie wyciągnąć coś nowego, niepowtarzalnego. Sami też możemy być dla innych krajów wzorem do naśladowania pod wieloma względami.

Jakie są największe patologie, związane z nieprawidłowym zarządzaniem projektami w Polsce?

Myślę, że największym błędem jaki popełniamy jest ciągle jeszcze bardzo małe zaangażowanie w pierwszy etap projektu, czyli jego planowanie. Wielu z nas ciągle wydaje się, że projekt rozpoczyna się w momencie kiedy zespół projektowy przystępuje do czynnej pracy, umniejszając istotę planowania i wstępnej analizy. To jest największy błąd jaki można popełnić, gdyż źle lub nierzetelnie zaplanowany projekt właściwie zawsze kończy się fiaskiem. Brak przygotowanego i zatwierdzonego harmonogramu projektu powoduje, że nie ma możliwości jakiejkolwiek kontroli nad projektem oraz weryfikacji postępów. Dobre planowanie jest absolutnie niezbędne. Kolejnym znaczącym błędem jest zły dobór członków zespołu projektowego. Wybieranie do realizacji zadań projektowych osób o zbyt wąskich kompetencjach, mało zaangażowanych lub niechętnych do współpracy w grupie wpływa negatywnie na przebieg projektu i często prowadzi do uniemożliwienia efektywnego zarządzania projektem przez kierownika. Kolejny błąd to niewłaściwa komunikacja. Odpowiedni przepływ informacji między wszystkimi członkami zespołu projektowego i samym kierownikiem tego zespołu jest kluczowy dla sprawnej realizacji przedsięwzięcia. Świadomość pełnej informacji powoduje, że pracownicy pracują w komfortowych warunkach i o to koniecznie powinno się zadbać w grupie projektowej, a ten aspekt, niestety, też jest jeszcze traktowany po macoszemu.

W jaki sposób śląski oddział PMI stara się propagować efektywne zarządzanie projektami? Jakie inicjatywy są podejmowane?

Śląski oddział PMI jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów w Polsce. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na organizacji licznych seminariów tematycznych, konferencji, warsztatów, eventów i szkoleń. Z naszej oferty korzystają zarówno czynnie pracujący kierownicy projektów, jak i osoby, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz miękkich metodyk zarządzania. Coraz częściej gościmy na naszych wydarzeniach osoby piastujące wysokie stanowiska w biznesie, prezesów firm i dyrektorów, co niewątpliwie daje nam bardzo dużo satysfakcji oraz motywuje do ciągłego doskonalenia i rozwijania naszej działalności. Pracujemy także ze studentami. Corocznie organizujemy cykl spotkań na śląskich uczelniach, gdzie szerzymy wśród studentów dobre praktyki zarządzania projektami, dzielimy się doświadczeniem i na przykładach zrealizowanych projektów przybliżamy im praktyczne zastosowanie metodyk. Rozwiewamy również ich wątpliwości, odpowiadamy na pytania i łączymy wiedzę z praktyką w biznesie.

Kto jest adresatem tych wydarzeń?

Wszystkie osoby, którym tematyka zarządzania projektami oraz szeroko pojętego zarządzania jest bliska. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłębienia wiedzy i cieszymy się z rosnącego z wydarzenia na wydarzenie zainteresowania. Nasze eventy, oprócz wiedzy przekazywanej przez specjalistów podczas samej prelekcji, dają możliwość networkingu, co również jest bardzo mocno doceniane przez naszych słuchaczy.

Kim są eksperci, biorący udział w organizowanych przez PMI warsztatach?

Aby sprostać oczekiwaniom osób uczestniczących w organizowanych przez PMI Śląsk wydarzeniach, nawiązujemy współpracę z najwybitniejszymi specjalistami w zakresie zarządzania projektami i nie tylko. Zapraszamy osoby o bardzo dużej wiedzy, zarówno merytorycznej jak i praktycznej tak, by nasi słuchacze mogli nie tylko posłuchać o teorii, która niewątpliwie jest bardzo ważna, ale także o tym, jak z sukcesem wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Jakie są plany Śląskiego PMI na najbliższe miesiące? Jakich warsztatów możemy się spodziewać?

W tym roku planujemy zrealizować jeszcze dwa seminaria, warsztaty, a także IV konferencję Zarządzania Projektami. Choć do konferencji jest jeszcze trochę czasu, bo data została wyznaczona na 20 listopada, już teraz prężnie pracujemy nad tematyką, agendą, nawiązujemy współpracę z prelegentami, zapraszamy gości itd. Chcemy poszerzyć agendę konferencji o panel dyskusyjny, wprowadzić możliwość skorzystania z warsztatów podczas konferencji i umożliwić uczestnikom wysłuchania prelekcji najlepszych w branży zarządzania projektami.

Kolejna część cyklu ukaże się na naszych łamach w lipcu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone