Prezesi globalnych spółek nie boją się kryzysu

Możliwość komentowania Prezesi globalnych spółek nie boją się kryzysu została wyłączona Aktualności, TOP Manager

Firma KPMG, przeprowadziła badania wśród 1 268 menedżerów z całego
świata. W raporcie przedstawiono oczekiwania prezesów globlanych spółek (CEO)
wobec rozwoju działalności gospodarczej, wyzwań stojących przed
firmami oraz strategii osiągnięcia sukcesu organizacyjnego przez
najbliższe 3 lata.

Aż 89% prezesów spółek jest przekonana o rozwoju własnej firmy w
perspektywie kolejnych 3 lat. Niewiele mniej (86%) uważa, że to
będzie dobry czas dla gospodarki kraju, w którym prowadzą
działalność, 85% przewiduje rozwój branży, a 80% spodziewa się
rozwoju globalnej gospodarki.

Blisko połowa CEO oczekuje, że roczny wzrost przychodów osiągnie
pomiędzy 2% a 5% w kolejnych 3 latach. Głównymi źródłami tego
wzrostu będą nowe produkty (28%), nowi klienci (26%), nowe rynki (25%)
oraz nowe kanały sprzedaży (22%).

Za mało czasu na innowacje

Prezesi spółek muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, z którymi –
jak wskazują – nie spotkali się do tej pory. Jak wynika z corocznego
badania KPMG, 88% CEO obawia się o lojalność swoich klientów. Taki
sam odsetek prezesów martwi się o wpływ światowej gospodarki na ich
firmę, w przypadku gdy globalny wzrost gospodarczy będzie mniejszy
niż przewidywany. Aż 86% resondentów wskazuje na brak czasu na
strategiczne myślenie o przełomowych rozwiązaniach biznesowych i
innowacjach kształtujących przyszłość ich firm.
GIEŁDA 3

Co istotne, 65% prezesów globalnych spółek obawia się wejścia na
rynek nowych konkurentów, którzy podejmą przełomowe
przedsięwzięcia biznesowe, a ponad połowa (53%) CEO twierdzi, że ich
własne organizacje nie wprowadzają wystarczająco przełomowych modeli
biznesowych.

– Prezesi spółek mają świadomość, że ich organizacje muszą
wprowadzać przełomowe przedsięwzięcia biznesowe i muszą to zrobić
teraz albo nigdy. Pomimo dzisiejszej niepewności geopolitycznej oraz
istnienia przełomowych mechanizmów rynkowych i sił społecznych, CEO
w naszym badaniu koncentrują się na rozwoju, umacnianiu swoich
obecnych możliwości i przygotowaniu swoich przedsiębiorstw na
zupełnie odmienną przyszłość przy pomocy transformacji,
zaawansowanych technologii i bardziej wyspecjalizowanych pracowników
-mówi JOHN VEIHMEYER, GLOBAL CHAIRMAN W KPMG INTERNATIONAL.

Nie są przygotowani na cyberatak
Na podstawie zmieniających się priorytetów CEO związanych z
ryzykiem, można wskazać na rosnące obawy dotyczące nowych i
nieprzewidywalnych wyzwań. Głównym zagrożeniem wskazanym przez
ankietowanych w tegorocznej edycji badania są cyberzagrożenia, podczas
gdy w 2015 roku nie znalazły się na liście pięciu głównych
zagrożeń. Blisko trzy czwarte CEO (72%) uważa, że ich organizacja
nie jest w pełni przygotowana na cyberatak. Respondenci zwrócili
również uwagę na zaawansowanie poziomu analityki danych w swoich
firmach oraz zdolność dotarcia do klientów za pośrednictwem
kanałów cyfrowych. Mniej niż jedna trzecia respondentów (30%)
uważa, że ich firma jest liderem w dziedzinie analityki danych (ang.
_Data&Analytics_).

Wśród strategicznych priorytetów na najbliższe 3 lata prezesi
globalnych spółek wymienili wspieranie innowacji (21%), koncentrację
na potrzebach klientów (19%), implementację przełomowych technologii
(18%), rozwój lub zarządzanie pracownikami (18%), a także
skuteczniejszy marketing, branding i komunikację (17%).

Pomimo, że wprowadzenie innowacji jest jednym z głównych priorytetów
dla globalnych spółek, którymi zarządzają ankietowani CEO, a blisko
8 na 10 (77%) respondentów zadeklarowało, że uwzględnienie innowacji
w strategii zawierającej jasne założenia i cele jest kluczowe,
zaledwie 23% z nich twierdzi, że wprowadzanie innowacji jest
priorytetem ich osobistego programu działania.

– Wszystkie strategiczne priorytety, które zostały wskazane przez
prezesów globalnych firm są również aktualne dla największych
polskich firm. Poczynając od innowacji, poprzez koncentrację na
klientach i dostęp do najlepszych pracowników – wszystkie te tematy
są dzisiaj wyzwaniami dla polskiej gospodarki i będą decydujące w
wytyczaniu jej konkurencyjności w najbliższych latach – mówi LESZEK
WROŃSKI, PARTNER, SZEF DZIAŁU USŁUG DORADCZYCH W KPMG W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

W kontekście zmieniającego się środowiska biznesowego, prawie
połowa (41%) ankietowanych prezesów przewiduje znaczącą
transformację swoich spółek w ciągu najbliższych 3 lat. Jest to
znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, kiedy
29% CEO wyraziło taką opinię.

Zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego i większych
przychodów, coraz większa liczba menedżerów jest nastawiona na
wzrost zatrudnienia na przestrzeni najbliższych 3 lat. 96% przewiduje
zwiększenie liczby swoich pracowników przez następne 3 lata, w
porównaniu do 78% respondentów deklarujących taki plan w ubiegłym
roku. Większość prezesów (61%) spodziewa się fali procesów
rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jednocześnie
wskazując na niedobór wykwalifikowanej kadry, w tym także w
kluczowych obszarach biznesowych.

– Umiejętność wykorzystania nowych technologii i szybkość ich
wdrożenia będzie jedną z najważniejszych cech umożliwiających
dynamiczny wzrost i osiągnięcie dominującej pozycji rynkowej. Dotyczy
to zarówno wielkich korporacji jak i nowo powstających firm. Jest to
jedna z największych szans, jaka stoi przed polską gospodarką _-
mówi LESZEK WROŃSKI.

W swoich planach transformacji biznesu, CEO zwracali także szczególną
uwagę na technologie, twierdząc, że są one drugim najważniejszym
czynnikiem wpływającym na rozwój firmy — tuż za czynnikami
związanymi z globalną gospodarką oraz krajowymi warunkami
gospodarczymi. Prezesi podkreślili, że nowe technologie są głównym
czynnikiem umożliwiającym szybszy rozwój – 18% respondentów
wskazało, że wdrożenie przełomowych technologii stanie się dla nich
kluczowym priorytetem. Ankietowani CEO zadeklarowali, że planują
zainwestować znaczne środki w technologie w ciągu najbliższych 3
lat, zwiększając możliwości związane z zaawansowaną analityką
danych (25%) oraz wprowadzając rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
cyfrowego (22%). Ryzyko związane z technologią jest również
priorytetem zarządzających, którzy wskazują na cyberbezpieczeństwo
i ryzyko związane z nowymi technologiami jako dwa z trzech głównych
zagrożeń.

Badanie KPMG International pt. „2016 Global CEO Outlook” objęło 1
268 zarządzających spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii,
Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów
gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń,
zarządzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora
detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz
technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody
o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada
przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało
przeprowadzone w okresie od 15 marca do 29 kwietnia 2016 r.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu
audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia
174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie
sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG
posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990
roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone