Prezesi globalnych spółek nie boją się kryzysu | Kapital Śląski

Prezesi globalnych spółek nie boją się kryzysu

Komentarzy (0) Aktualności, TOP Manager

Firma KPMG, przeprowadziła badania wśród 1 268 menedżerów z całego
świata. W raporcie przedstawiono oczekiwania prezesów globlanych spółek (CEO)
wobec rozwoju działalności gospodarczej, wyzwań stojących przed
firmami oraz strategii osiągnięcia sukcesu organizacyjnego przez
najbliższe 3 lata.

Aż 89% prezesów spółek jest przekonana o rozwoju własnej firmy w
perspektywie kolejnych 3 lat. Niewiele mniej (86%) uważa, że to
będzie dobry czas dla gospodarki kraju, w którym prowadzą
działalność, 85% przewiduje rozwój branży, a 80% spodziewa się
rozwoju globalnej gospodarki.

Blisko połowa CEO oczekuje, że roczny wzrost przychodów osiągnie
pomiędzy 2% a 5% w kolejnych 3 latach. Głównymi źródłami tego
wzrostu będą nowe produkty (28%), nowi klienci (26%), nowe rynki (25%)
oraz nowe kanały sprzedaży (22%).

Za mało czasu na innowacje

Prezesi spółek muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, z którymi –
jak wskazują – nie spotkali się do tej pory. Jak wynika z corocznego
badania KPMG, 88% CEO obawia się o lojalność swoich klientów. Taki
sam odsetek prezesów martwi się o wpływ światowej gospodarki na ich
firmę, w przypadku gdy globalny wzrost gospodarczy będzie mniejszy
niż przewidywany. Aż 86% resondentów wskazuje na brak czasu na
strategiczne myślenie o przełomowych rozwiązaniach biznesowych i
innowacjach kształtujących przyszłość ich firm.
GIEŁDA 3

Co istotne, 65% prezesów globalnych spółek obawia się wejścia na
rynek nowych konkurentów, którzy podejmą przełomowe
przedsięwzięcia biznesowe, a ponad połowa (53%) CEO twierdzi, że ich
własne organizacje nie wprowadzają wystarczająco przełomowych modeli
biznesowych.

– Prezesi spółek mają świadomość, że ich organizacje muszą
wprowadzać przełomowe przedsięwzięcia biznesowe i muszą to zrobić
teraz albo nigdy. Pomimo dzisiejszej niepewności geopolitycznej oraz
istnienia przełomowych mechanizmów rynkowych i sił społecznych, CEO
w naszym badaniu koncentrują się na rozwoju, umacnianiu swoich
obecnych możliwości i przygotowaniu swoich przedsiębiorstw na
zupełnie odmienną przyszłość przy pomocy transformacji,
zaawansowanych technologii i bardziej wyspecjalizowanych pracowników
-mówi JOHN VEIHMEYER, GLOBAL CHAIRMAN W KPMG INTERNATIONAL.

Nie są przygotowani na cyberatak
Na podstawie zmieniających się priorytetów CEO związanych z
ryzykiem, można wskazać na rosnące obawy dotyczące nowych i
nieprzewidywalnych wyzwań. Głównym zagrożeniem wskazanym przez
ankietowanych w tegorocznej edycji badania są cyberzagrożenia, podczas
gdy w 2015 roku nie znalazły się na liście pięciu głównych
zagrożeń. Blisko trzy czwarte CEO (72%) uważa, że ich organizacja
nie jest w pełni przygotowana na cyberatak. Respondenci zwrócili
również uwagę na zaawansowanie poziomu analityki danych w swoich
firmach oraz zdolność dotarcia do klientów za pośrednictwem
kanałów cyfrowych. Mniej niż jedna trzecia respondentów (30%)
uważa, że ich firma jest liderem w dziedzinie analityki danych (ang.
_Data&Analytics_).

Wśród strategicznych priorytetów na najbliższe 3 lata prezesi
globalnych spółek wymienili wspieranie innowacji (21%), koncentrację
na potrzebach klientów (19%), implementację przełomowych technologii
(18%), rozwój lub zarządzanie pracownikami (18%), a także
skuteczniejszy marketing, branding i komunikację (17%).

Pomimo, że wprowadzenie innowacji jest jednym z głównych priorytetów
dla globalnych spółek, którymi zarządzają ankietowani CEO, a blisko
8 na 10 (77%) respondentów zadeklarowało, że uwzględnienie innowacji
w strategii zawierającej jasne założenia i cele jest kluczowe,
zaledwie 23% z nich twierdzi, że wprowadzanie innowacji jest
priorytetem ich osobistego programu działania.

– Wszystkie strategiczne priorytety, które zostały wskazane przez
prezesów globalnych firm są również aktualne dla największych
polskich firm. Poczynając od innowacji, poprzez koncentrację na
klientach i dostęp do najlepszych pracowników – wszystkie te tematy
są dzisiaj wyzwaniami dla polskiej gospodarki i będą decydujące w
wytyczaniu jej konkurencyjności w najbliższych latach – mówi LESZEK
WROŃSKI, PARTNER, SZEF DZIAŁU USŁUG DORADCZYCH W KPMG W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

W kontekście zmieniającego się środowiska biznesowego, prawie
połowa (41%) ankietowanych prezesów przewiduje znaczącą
transformację swoich spółek w ciągu najbliższych 3 lat. Jest to
znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, kiedy
29% CEO wyraziło taką opinię.

Zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego i większych
przychodów, coraz większa liczba menedżerów jest nastawiona na
wzrost zatrudnienia na przestrzeni najbliższych 3 lat. 96% przewiduje
zwiększenie liczby swoich pracowników przez następne 3 lata, w
porównaniu do 78% respondentów deklarujących taki plan w ubiegłym
roku. Większość prezesów (61%) spodziewa się fali procesów
rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jednocześnie
wskazując na niedobór wykwalifikowanej kadry, w tym także w
kluczowych obszarach biznesowych.

– Umiejętność wykorzystania nowych technologii i szybkość ich
wdrożenia będzie jedną z najważniejszych cech umożliwiających
dynamiczny wzrost i osiągnięcie dominującej pozycji rynkowej. Dotyczy
to zarówno wielkich korporacji jak i nowo powstających firm. Jest to
jedna z największych szans, jaka stoi przed polską gospodarką _-
mówi LESZEK WROŃSKI.

W swoich planach transformacji biznesu, CEO zwracali także szczególną
uwagę na technologie, twierdząc, że są one drugim najważniejszym
czynnikiem wpływającym na rozwój firmy — tuż za czynnikami
związanymi z globalną gospodarką oraz krajowymi warunkami
gospodarczymi. Prezesi podkreślili, że nowe technologie są głównym
czynnikiem umożliwiającym szybszy rozwój – 18% respondentów
wskazało, że wdrożenie przełomowych technologii stanie się dla nich
kluczowym priorytetem. Ankietowani CEO zadeklarowali, że planują
zainwestować znaczne środki w technologie w ciągu najbliższych 3
lat, zwiększając możliwości związane z zaawansowaną analityką
danych (25%) oraz wprowadzając rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
cyfrowego (22%). Ryzyko związane z technologią jest również
priorytetem zarządzających, którzy wskazują na cyberbezpieczeństwo
i ryzyko związane z nowymi technologiami jako dwa z trzech głównych
zagrożeń.

Badanie KPMG International pt. „2016 Global CEO Outlook” objęło 1
268 zarządzających spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii,
Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów
gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń,
zarządzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora
detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz
technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody
o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada
przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało
przeprowadzone w okresie od 15 marca do 29 kwietnia 2016 r.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu
audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia
174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie
sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG
posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990
roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *