Politechnika Śląska ma nowe laboratorium

Możliwość komentowania Politechnika Śląska ma nowe laboratorium została wyłączona Nauka

Studenci Politechniki Śląskiej już od 30 października 2017 r. cieszą się nową Pracownią Sensoryki i Sieci Przemysłowych, która powstała dzięki współpracy i wsparciu firmy ifm electronic (partner przemysłowy uczelni).

Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych fot. Witold Janik

Z końcem października 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni, która weszła w skład dziewięciu oddziałów Laboratorium Automatyki, Mechatroniki, Zintegrowanych Systemów Wytwarzania i Metod Zarządzania Produkcją. Dr inż. Piotr Michalski, twórca i opiekun nowo powstałego laboratorium poprowadził wydarzenie a Wydział Mechaniczny Technologiczny reprezentowała Dziekan – prof. Anna Timofiejczuk. W uroczystości uczestniczył również prof. Jerzy Świder, dyrektor Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, a także Izabela Pietrzyk i Piotr Szopiński, przedstawiciele firmy ifm electronic sp. z o.o., która objęła nową pracownię honorowym patronatem.

Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych fot. Grzegorz Krawczyk

Dzięki tak wspaniale wyposażonym laboratoriom jak również swobodnemu dostępowi do najnowocześniejszych technologii pracownie tego typu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. To przekłada się na wyniki rekrutacji na kierunki, na których młodzi inżynierowie mają możliwość prowadzenia badań, które wcześniej były poza ich zasięgiem. Dzięki temu prace dyplomowe, które powstają w murach Wydziału Mechanicznego Technologicznego prezentują tak wysoki poziom i są źródłem innowacyjnych projektów.

Czym dysponuje Nowa Pracownia?  Doposażona została w nowoczesne czujniki pracujące z interfejsem IO-Link, komponenty sieciowe AS-interface oraz niezbędne okablowanie systemowe. Dzięki współpracy Politechniki Śląskiej z ifm electronic możliwe jest prezentowanie studentom rozwiązań Industry 4.0 w zakresie akwizycji danych procesowych. Uruchomiona została również prywatna chmura danych, serwisy agentowe oraz oprogramowanie SmartObserver. Za ich pomocą, na potrzeby analizy trendu oraz zapisu historycznego, gromadzone są dane z uruchomionych w pracowni czujników. W ten sposób uczelnia ma możliwość pokazywania studentom, na czym polega prawdziwa diagnostyka predykcyjna.

Pracownia Sensoryki i Sieci Przemysłowych fot. Grzegorz Krawczyk

Politechnika Śląska już wcześniej znana była z dbałości o rozwój naukowy swoich studentów. Zajmuje ona pierwsze miejsce, ex aequo z Politechniką Warszawską, wśród polskich uczelni, które kształcą doktorantów wdrożeniowych. Ich działania, realizowane wspólnie z przemysłem, polegają na dualnym trybie pracy. Oznacza to, że doktoranci pracują równolegle w dwóch miejscach – na uczelni oraz w wybranej przez siebie firmie. Prace dyplomowe tego typu stanowią istotny krok w poszerzaniu współpracy uczelni z okolicznymi przedsiębiorstwami. Jednak przede wszystkim umożliwiają młodym inżynierom rozwój kariery naukowej przy jednoczesnym zdobywaniu niezbędnego w branży doświadczenia.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone