Pełna opieka kardiologa dla każdego

Możliwość komentowania Pełna opieka kardiologa dla każdego została wyłączona Aktualności, Biznes

Paweł Buszman, Prezes i jeden ze współzałożycieli AHP, został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie Nauki i Innowacji przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W 2015 roku został uznany za Przedsiębiorcę Roku 2015 przez Ernst and Young. Jego misją jest zapewnienie pełnej opieki kardiologicznej w Polsce i zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu krążenia.

Zdjęcie grupowe: Prof. Paweł Buszman, Doc. Krzysztof Milewski, Doc.. Piotr Buszman, Mgr Magdalena Michalak

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wysoko wykwalifikowanej kadrze, w tym interwencyjnym kardiologom, kardiochirurgom, chirurgom naczyniowym i biotechnologom, przeprowadzamy liczne badania translacyjne, mające na celu wprowadzenie nowych technologii, które ratują życie i życie pacjentów z chorobami układu krążenia w codziennej praktyce klinicznej. Rozwiązania opracowane przez nasze Centrum Badań i Rozwoju mają znaczący wpływ na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce – nie tylko poprawiają bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale także poprawiają dostępność nowoczesnych technologii i znacząco obniżają ich ceny. Jestem bardzo dumny z naszego zespołu i jego wyników. Zwłaszcza, gdy wyniki te są publikowane przez czołowe czasopisma medyczne na świecie – mówi prof. Paweł Buszman.

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) American Heart of Poland (AHP) powstało z inicjatywy Profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy i studentów oraz instytucji propagujących i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie. CBR jest częścią Grupy AHP, która tworzy w Polsce system nowoczesnych ośrodków inwazyjnej kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii sercowo-naczyniowej. Grupa AHP jest największą siecią leczenia układu krążenia w Europie.

Środki na rozwój dotychczasowej działalności naukowej prowadzonej w AHP oraz na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W CBR od 2004 roku prowadzone są liczne badania oceniające biokompatybilność, bezpieczeństwo oraz skuteczność innowacyjnych terapii oraz technologii medycznych, które po tym etapie mogą zwykle zostać wprowadzone do etapu prób klinicznych. W tym celu stosowane są najnowsze urządzenia medyczne, techniki obrazowania, procedury oraz metody laboratoryjne i histologiczne. Najważniejszą jednak wartością jest multidyscyplinarna kadra złożona z lekarzy rozmaitych specjalizacji, weterynarzy, biotechnologów i farmaceutów, pracująca pod nadzorem naukowców, którzy swoje doświadczenie zdobyli na długich stażach zagranicznych w renomowanych ośrodkach badawczych. Nasi specjaliści pracują nad: innowacyjnymi stentami wieńcowymi uwalniającymi leki antyproliferacyjne, stentami szyjnymi czy balonami wewnątrznaczyniowymi pokrywanymi lekami.

  • CBR opracowuje i wdraża do praktyki nowe metody profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne. Obecnie uruchomiony został projekt pod nazwą: RESTORE: Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II.

Budżet całkowity wynosi 15,99 mln PLN (w tym dofinansowanie 13,50 mln PLN)

Celem projektu jest wprowadzenie i ocena systemu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z optymalnym leczeniem choroby wieńcowej. W pierwszym etapie zaprojektowano i utworzono system telerehabilitacji. Obecnie tworzone jest centrum koordynacji oraz wykonane będą̨ testy techniczne celem oceny jego integracji z systemem telerehabilitacji. W trzecim etapie projektu cały system poddany będzie ocenie klinicznej na grupie pacjentów z chorobą wieńcową poddanych kompletnej rewaskularyzacji. Ostatnim zadaniem będzie rozpoczęcie procedur mających na celu przygotowanie całego systemu rehabilitacji do wdrożenia.

Aktualnie w ramach CBR realizowane są również inne projekty współfinansowane w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki:

Projekt InFlow: Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie. Budżet całkowity projektu wynosi 14,6 mln PLN (w tym dofinansowanie 11,5 mln PLN)

Projekt Apollo : Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości. Budżet całkowity wynosi 14,31 mln PLN (w tym dofinansowanie 11,43 mln PLN)

Projekt BSM Stent: Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki. Budżet całkowity wynosi 4,75 mln PLN (w tym dofinansowanie 3,94 mln PLN)

Projekt Phoenix : Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca. Budżet całkowity wynosi 15,47 mln PLN (w tym dofinansowanie 14,2 mln PLN)

Projekt realizowany z programu OPUS pt: Innowacyjna doosierdziowa terapia kardiomiopatii niedokrwiennej za pomocą komórek macierzystych i cytokin uwalnianych z biodegradowalnych mikrosfer. Budżet całkowity wynosi 1,34 mln PLN dofinansowany w 100 % z Narodowego Centrum Nauki

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) American Heart of Poland (AHP) jest otwarte na współpracę w zakresie badań klinicznych z innymi podmiotami.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone