Olesno – inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców

Możliwość komentowania Olesno – inwestycje, które podnoszą jakość życia mieszkańców została wyłączona Inwestycje

W 2018 roku, ponad 25 procent budżetu gminy Olesno, czyli ok. 20 mln złotych, zostanie przeznaczone na inwestycje. Tak wysokiego budżetu inwestycyjnego w Oleśnie jeszcze nie było. Inwestycje powinny znacznie poprawić jakość życia w mieście, będą również korzystne dla przedsiębiorców i przyszłych inwestorów.

Większość z inwestycyjnych zamierzeń dotyczy budowy i rozbudowy dróg. Można tu wymienić m.in. rozbudowę ul. Wygodzkiej, łączącej tereny aktywności gospodarczej z DK 11 wraz z budową ścieżki rowerowej przy ul. Lublinieckiej w Grodzisku. Gmina partycypować będzie także w dużych inwestycjach na drogach wojewódzkich np. w przebudowie ul. Częstochowskiej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wygodzką i ul. Studnitza.

Takiego budżetu jeszcze nie było

Rozpocznie się również rewitalizacja kolejnych obszarów miasta m.in. długo oczekiwana modernizacja stadionu oraz promenady przy ul. Murka. Tylko te dwie inwestycje pochłoną około 10 mln zł. Przy tym zadaniu gmina liczy na duże, wynoszące około 5 mln zł, wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Inwestycje dotyczyć będą również programu niskiej emisji, w ramach którego powstanie centrum przesiadkowe obok dworca kolejowego, obejmujące parkingi dla samochodów i rowerów oraz nowe przystanki dla komunikacji autobusowej. W połowie roku rozpocznie się również termomodernizacja Domu Harcerza, a w okresie wakacyjnym także Przedszkola nr 4 w Oleśnie. W 2018 roku zakończy się  również remont Oleskiej Biblioteki Publicznej. W budżecie przewidziano także fundusze na rozwój placówek oświatowych, w szczególności przedszkoli na terenach wiejskich, zaplanowano też duże środki na realizację zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Olesno.

Bardzo ważną inwestycją dla Olesna, choć nie wpisaną wprost do budżetu gminy, będzie realizowana od 2018 r. przez gminną spółkę Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjno – wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno. Łączna kwota inwestycji szacowana jest na ponad 20 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości prawie 63%.

Powstaje obwodnica Olesna

Rozpoczynają się również prace nad budową obwodnicy Olesna. Będzie to największa inwestycja drogowa spośród pięciu opolskich obwodnic, które wpisane zostały do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj & Buduj przewidziane jest w połowie 2018 r. Zakończenie robót budowlanych – w takim scenariuszu – mogłoby nastąpić w roku 2022. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych i wpisanie do niego obwodnicy Olesna, była możliwa dzięki zwiększeniu przez rząd budżetu programu ze 107 mld do 135 mld złotych.

Budowa 28-kilometrowej obwodnicy ma kosztować blisko 720 milionów złotych. Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości.

W Oleśnie jest bardzo dobry klimat dla inwestycji. W niewielkim mieście działa ponad 1200 przedsiębiorstw. Samorządowcy doskonale rozumieją potrzebę przyciągania przedsiębiorców do miasta. Od 2006 roku, nie podniesiono podatków od nieruchomości i innych opłat. Podatek za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 m2 ) wynosi np. zaledwie 0,66 zł, za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 m2 ) tylko 17 zł. Inne stawki podatkowe, opłaty za wodę i ścieki są również bardzo niskie, a wysokość stawek od środków transportu także należy do najniższych w Polsce.

W Oleśnie bardzo dobrze rozwinęło się rolnictwo, przetwórstwo żywności i usługi, miasto znane jest również z przemysłu meblowego. Dobrze rozwinięte jest też budownictwo drogowe, przemysł metalowy i odzieżowy.

Strefa ekonomiczna magnesem dla inwestorów

Ambicje rozwojowe samorządu są jednak bardzo duże. Zdecydowano się m.in. na utworzenie w Oleśnie specjalnej strefy ekonomicznej, między innymi po to, aby jeszcze skuteczniej przyciągać do miasta również i tych większych inwestorów.

Początkowo włączono 5,7 ha terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zostały one szybko zagospodarowane przez inwestorów, należało je więc powiększyć. W sumie, granicami specjalnej strefy ekonomicznej, objęto 31,5440 ha, w tym: 10,0572 ha – stanowi własność gminy Olesno oraz 21,4868 ha – własność Skarbu Państwa w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tereny te zostały w pełni uzbrojone. Wybudowano sieci: wodociągową, kanalizacyjną, światłowodową oraz gazową przy ulicy Leśnej. Znajduje się tam także sieć energetyczna z możliwością dostarczenia mocy energetycznej 5 MW i większej. Przygotowano dziewięć działek o powierzchni od 0,7 ha do 14 ha.

Wszystkie tereny inwestycyjne gminy obejmują 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tereny przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną, dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w tym inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestycje w gminie, mogą liczyć na wiele ulg. Do 2026 roku, małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT wynoszących nawet 55% kosztów inwestycji. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości do kwoty 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

Rozwojowi przemysłu musi towarzyszyć również rozwój infrastruktury, w tym mieszkaniowej. Działający na terenie gminy deweloper, znany zresztą w całej Polsce, oddaje do użytku blok mieszkalny z 39 lokalami. W czterokondygnacyjnym budynku są mieszkania dwu- i trzy-pokojowe o powierzchni 37 – 66 mkw. W razie potrzeby jest możliwość dobudowania kolejnych dwóch bloków liczących 183 mieszkań. Jednocześnie Gmina Olesno przystąpiła do realizacji programu „Mieszkanie plus” w wyniku czego powstanie kolejne 60-80 mieszkań o średniej powierzchni użytkowej 60 m2 .W Oleśnie znajduje się miejski żłobek, 10 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 3 szkoły średnie (w tym szkoły zawodowe) oraz szkoła muzyczna.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone