Naukowcy o planowaniu w górnictwie

Możliwość komentowania Naukowcy o planowaniu w górnictwie została wyłączona Aktualności, Nauka

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyło się posiedzenie Komitetu  Górnictwa Sekcji Ekonomiki  i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.   W seminarium wzięło udział kilkunastu wybitnych profesorów z polskich uczelni  technicznych pod przewodnictwem prof. Mariana Turka oraz pracownicy  i dyrektorzy kopalń JSW.

fot. wegiel pixabay

Tematem posiedzenia były aspekty planowania w przedsiębiorstwie górniczym. Temat omawiano na przykładzie  Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której założenia omówił Artur Dyczko,  zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

– Przygotowywanie strategii rozpoczęliśmy w 2016 roku, kiedy spółka stała na skraju bankructwa. Rozjechaliśmy się wtedy po zakładach, spółkach Grupy przyglądając się szczegółowo ich potencjałowi. W listopadzie 2017 roku  mieliśmy przygotowaną szczegółową strategię rozwoju dla naszej całej Grupy  do roku 2030.  To jest pierwsza stratega rozwoju JSW i całej Grupy budowana w  kontekście  wzrostu wartości całego ciągu  produkcyjnego. Postawiliśmy na rozwój i innowacyjność, bo tylko to  gwarantuje nam w przyszłości bycie  konkurencyjnym na trudnym, światowym rynku węgla koksowego.  Rozwój i innowacje są przyszłością górnictwa  i po to też powołaliśmy spółkę JSW Innowacje – powiedział  na wstępie wiceprezes Artur Dyczko.

 

 

Naukowcy w samych superlatywach wypowiadali się o strategii Grupy JSW, że odważnie patrzy w przyszłość  oraz gwarantuje rozwój całej Grupy. Prof. Marian Turek podkreślili jednak, że w strategicznym planowaniu  ważne jest nie tylko samo planowanie, ale również monitorowanie jego realizacji i ewentualna jego korekta.

Wątpliwości profesora szybko rozwiał prezes Dyczko.

 

–  Od samego początku wiedzieliśmy, że proces wdrażania strategii musi być monitorowany i w pełni  skalowalny, dlatego równolegle z budową strategii opracowaliśmy własną metodykę zarządzania  projektami,  zarządzania strategicznego i standaryzacji. Podejście w mojej ocenie zapewniające pełną  integrację  etapów planowania, realizacji i monitorowania strategii, zwłaszcza w odniesieniu do wzajemnego dostosowania,  komunikacji komórek odpowiedzialnych za działania w ramach poszczególnych etapów wdrażania – wyjaśnił Artur Dyczko.

 

Podczas dalszej części seminarium naukowcy i pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzili  ożywioną  dyskusję na temat efektywnego planowania produkcji w kopalniach JSW.  Posiedzenie Komitetu Górnictwa  Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane w siedzibie JSW  na zaproszenie zarządu firmy  w ramach  realizowanej polityki współpracy i dzielenia się doświadczeniami  przedsiębiorstw branży  wydobywczej.

 

Materiały: JSW

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone