Naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym

Możliwość komentowania Naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym została wyłączona Aktualności, Inwestycje, It

Rozmowa z Agnieszką Slosarską, Vice President of ATDI Group and CEO Poland

Agnieszka Slosarska, Vice President of ATDI Group and CEO Poland

1808Proszę wymienić główne obszary działalności firmy ATDI w Polsce
Na rynku polskim wyodrębniamy trzy główne aspekty działalności: sprzedaż programów cywilnych i wojskowych z grupy HTZ communications i HTZ warfare, czyli wykorzystanie narzędzi obliczeniowych i zarządzających bezpo­średnio przez naszych Klientów. Wśród nich mogę zacytować Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Obrony, Polskie Radio, Motorolę, Orange, Polsat, Komendę Główną Policji czy PKP PLK. Rozszerzamy ofertę często o doradztwo lub usługę.

Drugim działem jest współpra­ca z Thalesem i Nokią w zakresie realizacji narodowego planu Budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R dla PKP PLK. Obecnie realizujemy projekt budowy sieci szkieletowej oraz światłowodu dla konsor­cjum Nokia Wasko Pozbud.

Trzecim pionem działalności jest realiza­cja w Polsce Aplikacji Zarządzania Plana­mi Częstotliwości, która weszła właśnie do katalogu grupy ATDI i jest już rozpo­wszechniana w Europie, a od października na całym świecie.
Bardzo blisko współpracujemy z uczelnia­mi : Politechniką Warszawską, Politechni­ką Łódzką, Politechniką Wrocławską oraz WAT-em. Z Centrum Studiów Zaawanso­wanych PW zorganizowaliśmy w 2017 roku jedną z pierwszych na świecie, konferencję naukową o Odziaływaniu fal radiowych na człowieka „Human and Field”.

Na czym polega unikatowość oferty przedsiębiorstwa?
Stworzone w 1988 roku narzędzie „HTZ” było pierwszym komercyjnym oprogra­mowaniem na świecie do planowania radiowego, 1990 – rozszerzone o wal­kę radio-elektroniczną. Dzisiaj ATDI łączy doświadczenie ponad 30 lat pracy i wymagań ponad 2,5 tys. Klientów na świecie z naszą dewizą wybiegania zawsze naprzeciw nowym wyzwaniom technicz­nym, naukowym oraz ewolucji rynku i społeczeństwa. Byliśmy z NASA na Marsie, pierwsi uwzględniliśmy dane „On the mouv” czyli aktualizowane w trakcie obliczeń, oddziaływanie fal na człowieka. Aktualnie opracowujemy mapy pokrycia dla pierwszych miast inteligentnych, sieci łączności dla IoT czyli Internetu Rzeczy. Mamy już też opracowane i przetestowane przez Klientów funkcje dla 5G.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone