Mediacje – skuteczny sposób na biznesowe spory

Możliwość komentowania Mediacje – skuteczny sposób na biznesowe spory została wyłączona Aktualności, porady ekspertów, Prawo i Podatki

Przedsiębiorca, który jest w sporze z inną firmą lub instytucją może wnieść sprawę do sądu. Jednak zanim to zrobi – może skorzystać z mediacji i to na każdym etapie postępowania sądowego.

Jolanta Maślikowska stały mediator na listach Sądów Okręgowych właścicielka „Kancelarii Mediacyjnej Jolanta Maślikowska” fot. mat. prasowe

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

* Cechą mediacji jest poufność oraz bezpośredni wpływ na rezultat, co zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności prowadzenia egzekucji.

* Rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej często wiąże się z dużym ryzykiem. Proces może być długotrwały i kosztowny.

* Nawet pozytywne rozwiązanie sądowe może okazać się trudne do wyegzekwowania.

* Mediacja nie wymaga powoływania świadków ani biegłych.

* Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Ważne jest doświadczenie Przez ostatnie kilkanaście lat, jako stały mediator przy Sądach Okręgowych, przeprowadziłam kilkaset mediacji gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy, które w przeważającej mierze kończyły się ugodą.
Większość prowadzonych przeze mnie mediacji odbywała się na zlecenie sądów, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i osób fizycznych. Dotyczyły one wielu dziedzin gospodarki: branży budowlanej, transportowej, medycznej, czy energetycznej.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zdecydowanie ułatwia prowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych oraz z udziałem podmiotów publicznych.
W wykonywanej pracy, zwłaszcza w sprawach prowadzonych na zlecenie klientów spoza Polski, niezwykle pomocna okazała się także wymiana doświadczeń z profesjonalistami z całego świata podczas kilkumiesięcznego, międzynarodowego projektu dotyczącego pokojowego rozwiązywania konfliktów na Chulalongkorn University w Bangkoku.
Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska jest laureatem wielu wyróżnień, w tym Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego będącego znakiem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanego przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu:
kancelaria@mediacje-maslikowska.pl, tel. 0048 603 138 491

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone