Łączymy obowiązki zarządcy infrastruktury i przewoźnika

Możliwość komentowania Łączymy obowiązki zarządcy infrastruktury i przewoźnika została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Rozmowa ze Zbigniewem Tracichlebem, Prezesem Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa

LHS Zbigniew Tracichleb- Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o.

Jak Pan ocenia tegoroczną edycję Kongresu 590?

Kongres 590 w Rzeszowie jest jednym z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, którego celem jest rozwój i promocja polskiej gospodarki. Bardzo dobrze, że podczas tego wydarzenia tak dużo czasu i miejsca poświęcono transportowi kolejowemu, który przeżywa swój renesans. Unijne fundusze i środki wypracowane przez poszczególne spółki stworzyły możliwość realizacji inwestycji w infrastrukturę i tabor. Wszystko wskazuje na to, że również w kolejnej unijnej perspektywie finansowej nie zabraknie środków na kolej. Sytuacja LHS jest na tym tle wyjątkowa, bo my znaczną część inwestycji finansujemy ze środków własnych, wspartych finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Proszę ocenić perspektywy rozwojowe towarowych przewozów kolejowych w Polsce.

Kolejowe przewozy towarowe w ubiegłym roku wzrosły o kilka procent, ale w tym samym czasie przewozy samochodowe wzrosły o kilkadziesiąt procent. To pokazuje dysproporcje pomiędzy dostępem do infrastruktury drogowej i kolejowej. Przewoźnicy drogowi w dużo mniejszym stopniu ponoszą koszty dostępu do infrastruktury. Tymczasem, transport kolejowy powinien być preferowany ze względu na większe bezpieczeństwo i mniejsze obciążenie dla środowiska. Typowy skład prowadzący 40 wagonów z kontenerami o wadze 40 ton każdy, na trasie 400 km zużywa około 2 tys. litrów paliwa mniej niż analogiczny ładunek transportowany na takim samym dystansie przez samochody ciężarowe. Do tego dochodzą korzyści wynikające ze zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz wolniejszego zużycia dróg. Należy podkreślić, że transport towarów drogą kolejową jest dwukrotnie krótszy od szlaku morskiego i znacznie tańszy od transportu lotniczego. Jest rozwiązaniem optymalnym pomiędzy ceną a czasem dostawy.

Szlaki kolejowe w odróżnieniu do wielu dróg oraz obwodnic nie przebiegają przez obszary silnie zurbanizowane. To wszystko sprawia, że transport kolejowy w zakresie przewozów towarowych ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

LHS fot. mat. prasowe

Linia LHS jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową przeznaczoną do transportu towarowego. Na czym polega specyfika i trudność zarządzania takim przedsiębiorstwem?

Chociaż nasza 400-kilometrowa linia to zaledwie 2% polskiej sieci kolejowej, to przewozimy 5% wszystkich ładunków i wykonujemy 7% pracy przewozowej w całym kraju. Tak wysoka wydajność pozwala nam na osiąganie bardzo dobrych wyników od chwili powstania spółki. Dzięki temu utrzymujemy bardzo wysokie parametry techniczne linii i kontynuujemy proces modernizacji linii.

Sytuacja spółki PKP LHS jest wyjątkowa pod jeszcze jednym względem – ponieważ działamy w formule zintegrowanej. Łączymy obowiązki zarządcy infrastruktury i przewoźnika, zapewniając usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczne.

Żeby zapewnić dalszy rozwój spółki pracujemy nad uruchomieniem przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. W tym celu w listopadzie podpisaliśmy porozumienia z chińskimi partnerami. Umowy dotyczą dwóch korytarzy transportowych: szlaku transkaspijskiego jak i trasy przez Rosję i Ukrainę.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte w tym roku, służące poprawie bezpieczeństwa i przepustowości LHS?

Obecnie realizujemy program inwestycyjny, który wynika z przygotowań do uruchomienia Nowego Jedwabnego Szlaku, W styczniu 2018 r. podpisaliśmy umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 milionów złotych. Głównym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć przepustowość.

W marcu na stacji Zamość Bortatycze otworzyliśmy nowoczesne centrum sterowania ruchem kolejowym, opracowane przez polskich inżynierów, dzięki któremu z jednego miejsca można sterować ruchem. Finalizujemy również prace związane z automatyzacją prowadzenia ruchu na stacji Sławków. Zamierzamy kontynuować automatyzację prowadzenia ruchu pociągów na kolejnych odcinkach linii szerokotorowej. Przedsięwzięcia te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa pracowników i ruchu pociągów oraz przyczynią się do zwiększenia przepustowości linii.

Inwestujemy również w tabor. W sierpniu, na kilka miesięcy przed terminem, odebraliśmy 10 lokomotyw zmodernizowanych z typu ST44 na typ 311Da. Prowadzimy analizy opłacalności w zakresie przedłużenia linii szerokotorowej do Gliwic i Kędzierzyna Koźle oraz elektryfikacji linii.

Łącznie wartość inwestycji do 2025 roku wyniesie ok. 800 mln złotych.02

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone