Kongres broni się sam, a najlepszą rekomendacją do udziału jest bogaty program

Możliwość komentowania Kongres broni się sam, a najlepszą rekomendacją do udziału jest bogaty program została wyłączona Biznes

Rozmowa z Tadeuszem Donocikiem, Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tadeusz Donocik

Kongres na stałe wpisał się w jesienny cykl spotkań gospodarczych. Co Pana zdaniem sprawia, że wydarzenie rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z sektora MŚP?

Kongres jest odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców. Chcemy, aby poprzez udział w naszym wydarzeniu mogli oni zdobyć pakiet wiedzy oraz narzędzi, które będą służyć rozwojowi ich biznesu. Kongres to także platforma do spotkań w międzynarodowym gronie, okazja do networkingu i nawiązania nowych kontaktów.

W jaki sposób przygotowywany jest program każdej edycji Kongresu? Co decyduje, że poruszana jest akurat taka, a nie inna problematyka?

Podstawą prac nad każdą kolejną edycją Europejskiego Kongresu MŚP jest szczegółowa analiza rzeczywistości. Wsłuchujemy się w trendy, obserwujemy kierunki, którymi podążają małe i średnie przedsiębiorstwa i badamy wyzwania, przed jakimi stoją. A kiedy już mamy przed oczami aktualny obraz tego sektora gospodarki, przystępujemy do prac nad programem.

Kongres jest już wydarzeniem międzynarodowym. Czy jego poprzednie edycje przyniosły jakieś wymierne korzyści przedsiębiorcom z sektora MŚP?

Obok umiejętności, w biznesie ważne są również kontakty: zarówno te stare, podtrzymywane, a bywa że również odnawiane oraz nowe – nawiązywane podczas spotkań takich jak Kongres. Myślę, że to właśnie stale budująca się sieć kontaktów jest dla przedsiębiorców największą korzyścią wynikającą z Kongresu.

W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. W jaki sposób jeszcze przekonałby Pan niezdecydowanych do tego, aby wziąć udział w tym dużym wydarzeniu?

Jak sądzę, Kongres broni się sam, a najlepszą rekomendacją do udziału jest bogaty program. Co więcej, to bezpłatne wydarzenie obfitujące w wiedzę i narzędzia przydatne zarówno dla doświadczonych przedsiębiorców, osób stawiających pierwsze kroki w biznesie, jak i tych, którzy dopiero rozważają, jaką drogę wybrać. W dynamicznie zmieniającym się świecie aktualizacja wiedzy to podstawa działania. Podstawa, którą zapewnia co roku właśnie EKMŚP. Co więcej to trzy dni, podczas których można zaczerpnąć z wiedzy ekspertów i praktyków, ale spojrzeć na swoje miejsce na rynku z szerszej perspektywy.

W przypadku Kongresu i miejsca, w którym jest organizowany, można mówić o pełnym efekcie synergii. Katowice zmieniają swoje oblicze (in plus oczywiście), rozwija się również Kongres. Co Pana zdaniem jest najważniejszym elementem efektywnej współpracy na linii miasto-organizator?

Nie bez znaczenia pozostaje duże otwarcie się miasta na biznes oraz rozmowy o nim. Równie istotne są bramy miasta otwarte na przedsiębiorczość w każdym wymiarze. To również obopólna świadomość wzajemnych uwarunkowań oraz korzyści płynących ze współpracy na linii biznes-samorząd. Tu, podobnie jak w relacjach czysto biznesowych, liczy się rachunek zysków, który w tym przypadku zamyka się w krótkim sformułowani: win-win.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone