JSW osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz sprzedażowe i wzmacnia pozycję europejskiego lidera

Możliwość komentowania JSW osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz sprzedażowe i wzmacnia pozycję europejskiego lidera została wyłączona Aktualności, Inwestycje

W pierwszym półroczu 2018 r., zysk netto Grupy Kapitałowej JSW  wyniósł 1 086,4 mln zł. Produkcja węgla i koksu wzrosły odpowiednio o 5 i 8 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Rynek tych produktów utrzymuje się na dobrym i stabilnym poziomie. EBITDA za sześć miesięcy 2018 roku ukształtowała się na poziomie 1 767,1 mln zł.

W pierwszej połowie 2018 roku, produkcja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln ton, to jest o 5 procent więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku (bez kopalni Krupiński).Wzrosła także produkcja koksu, która wyniosła 1,9 mln ton, a więc o 8 procent więcej niż rok temu. 

 

Wzrost dzięki przemyślanym inwestycjom

Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie JSW, w omawianym okresie, zostały zrealizowane na poziomie 4 933,5 mln zł, czyli wyższym o 5 procent niż w analogicznym okresie 2017 roku. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych nieznacznie wzrosła, bo o niespełna 1 procent i osiągnęła poziom 5 271,9 tys. ton. Z kolei, sprzedaż koksu wzrosła o 3 procent i wyniosła 1 705,8 tys. ton.

Tak dobre wyniki są m.in. konsekwencją przemyślanych i konsekwentnie realizowanych inwestycji. W 2017 roku, wyniosły one ponad 45 mln zł. Chodziło głównie o modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi w Koksowni „Radlin”. Inne strategiczne inwestycje spółki, które są kontynuowane także w 2018 roku, to: modernizacja baterii koksowniczych nr 4 i 3 w koksowni „Przyjaźń”, budowa bloku energetycznego w koksowni Radlin modernizacja i hermetyzacja układów węglopochodnych.

W pierwszym półroczu 2018 r. znaczący wzrost nakładów na inwestycje odnotowano głównie w segmencie węglowym. Łączne nakłady ukształtowały się na poziomie 570,1 mln zł, a więc o 54 procent wyższym niż w pierwszych 6 miesiącach roku poprzedniego.

Tak znaczące nakłady na projekty inwestycyjne, w ostatnim półroczu, wynikają z konieczności przyspieszenia inwestycji związanych z modernizacją zakładów przeróbczych i budową nowych poziomów wydobywczych, które w latach dekoniunktury na rynku węgla i stali uległy spowolnieniu. Ich realizacja pozwoli zwiększyć uzysk węgla koksowego i poprawić efektywność procesów produkcyjnych.

Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej

– Zarówno na świecie, jak i w Europie sukcesywnie wzrasta produkcja stali. Porównując drugi i pierwszy kwartał 2018 roku, produkcja na świecie wzrosła o prawie 7 procent, natomiast w Europie niespełna o dwa 2 procent. To z kolei generuje zapotrzebowanie na węgiel koksowy i koks – zaznacza Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dodaje.- Naszym podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji europejskiego lidera w produkcji i sprzedaży węgla koksowego i koksu. Kładziemy też duży nacisk na działania ukierunkowane na wszelakie projekty efektywnościowe i ekologiczne, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na osiągnięcie najwyższych standardów w ochronie środowiska.

 

Stawka na efektywność i ekologię

Grupa Kapitałowa JSW cały czas dowodzi, że właśnie projekty efektywnościowe i ekologiczne stanowią jej jedną z wielu mocnych stron. Ostatnio Grupa uzyskała wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Modernizacja roku 2017” . W Zamku Królewskim w Warszawie w Sali Wielkiej po raz 22 zostały wręczone nagrody i wyróżnienia finalistom tego prestiżowego konkursu. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała wyróżnienie w kategorii obiekty przemysłowo – inżynieryjne za budowę „Układu kogeneracyjnego z generatorami o mocy 2 x 4 MWe zasilanego gazem z odmetanowania kopalni Budryk”.

Wytwarzana w ten sposób energia elektryczna zaspokaja w jednej trzeciej całkowite potrzeby energetyczne kopalni. Dodatkowo, w procesie produkcji energii elektrycznej wytwarzana jest energia cieplna, która w przyszłości będzie wykorzystywana do wytwarzania chłodu, który posłuży do poprawy warunków klimatycznych pod ziemią kopalni.

            Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uzyskano dodatkowy efekt w postaci ograniczenia emisji metanu do atmosfery. Zadanie oparte o wykorzystanie metanu doskonale wpisuje się w strategię JSW, która zakłada doprowadzenie do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii.

Inny przykład działań JSW z zakresu ochrony środowiska dotyczy wsparcia Lasów w Państwowych w inicjatywach na rzecz klimatu. Grupa weźmie udział w pierwszej w Polsce aukcji pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku Węgla. List intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych podpisali 27 sierpnia br. w Warszawie dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. technicznych oraz strategii i rozwoju – Tomasz Śledź i Artur Dyczko.

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) to pionierskie w tej skali przedsięwzięcie Lasów Państwowych, którego celem jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystemy leśne, a zarazem zmniejszenie emisji tego gazu z obszarów podmokłych. Lasy to naturalny pochłaniacz CO2, odpowiedzialnego w istotnej części za efekt cieplarniany. Projekt jest wdrożony eksperymentalnie na powierzchni 12 tys. ha, w 23 nadleśnictwach w całym kraju. Jego celem jest zwiększenie obecnej zdolności lasów do pochłaniania dwutlenku węgla. Koncepcja LGW i przebieg jej wdrażania zostaną zaprezentowane podczas szczytu COP24 w Katowicach w grudniu br.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone