Grupa Górażdże: doskonała współpraca z klientem – źródłem rozwoju

Możliwość komentowania Grupa Górażdże: doskonała współpraca z klientem – źródłem rozwoju została wyłączona Biznes

Rozmowa z Ernestem Jelito, Prezesem Górażdże Cement S.A

Ernest Jelito, Prezes Górażdże Cement S.A

Grupa Górażdże jest liderem krajowej produkcji cementu i jednym z największych producentów betonu towarowego. Na czym polega przewaga konkurencyjna Grupy Górażdże na polskim rynku?

Jedną z naszych kluczowych wartości jest świadomość, że nasz rozwój ma swoje źródło w doskonałej współpracy z klientami. I w zasadzie od tego wszystko się zaczyna. Nas klienci są w centrum naszej organizacji, w związku z tym chcemy im stale dostarczać produkty najwyższej jakości, co szczególnie w czasach intensywnego wzrostu liczby realizowanych inwestycji, ma kluczowe znaczenie. Skoro klienci stanowią rdzeń Grupy Górażdże, musimy mieć znakomity, kompetentny i zmotywowany zespół, który będzie swoją wiedzą i profesjonalizmem dostarczał klientom prawdziwą wartość. Dlatego dbamy o stały rozwój kompetencji naszych pracowników. Dlatego też zatrudniamy dziesięciu ekspertów z tytułem doktora i dlatego w naszym zespole od lat działa jeden z największych autorytetów w dziedzinie cementu i betonu – profesor Zbigniew Giergiczny.

Mając taki zespół oraz know-how koncernu, wdrażamy szereg innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają pracę naszych kontrahentów, a także wpływają korzystnie na środowisko. Środowisko naturalnie i nasi sąsiedzi, to kolejny z kluczowych filarów naszego funkcjonowania. Każdą decyzję biznesową podejmujemy w oparciu o analizę jej wpływu na nasze otoczenie.

Zatem klienci , pracownicy i sąsiedzi – to podstawowe filary naszego funkcjonowania i na nich opieramy nasz sukces.

Jaka jest struktura Grupy Górażdże w Polsce?

W skład Grupy Górażdże wchodzą trzy podstawowe linie biznesowe: cement, beton i kruszywa , a także linia produktów geotechnicznych, którą bardzo dynamicznie rozwijamy od ubiegłego roku. Mamy dwa zakłady produkujące cement, 16 kopalń kruszyw i około 40 węzłów betoniarskich. Zatrudniamy ok. 1250 osób.

Grupa Górażdże należy do międzynarodowego koncernu Heilderberg Cement. Proszę przedstawić korzyści płynące z działania w ramach koncernu.

To właśnie ta międzynarodowość koncernu jest jego ogromną wartością. Różne rozwiązania i kultury stanowią wyjątkową mieszankę, z której bardzo mocno korzysta Grupa Górażdże. Wymiana dobrych praktyk i kultura ciągłego doskonalenia, to osobiście najbliższe mi cechy koncernu, z jakich korzystamy w naszej firmie. Wielu z naszych pracowników na co dzień działa w grupach roboczych na poziomie koncernu, wymieniając się doświadczeniami i ucząc od siebie wzajemnie. Wielu też stało się cenionymi ekspertami i menedżerami, którzy odnoszą sukcesy w międzynarodowym środowisku.

Korzystamy też z know-how w zakresie produktów np. Tio-cem – innowacyjnego cementu, który oczyszcza powietrze.

Jak Pan ocenia rok 2018 dla branży cementowej? Czy dobra koniunktura w budownictwie infrastrukturalnym i mieszkaniowym utrzyma się dłużej?

To dobry dla branży rok. Utrzymuje się dobra koniunktura w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym, a także widać zdecydowane ożywienie w inwestycjach infrastrukturalnych. Wiele prognoz wskazuje na utrzymanie tego trendu przez kolejne 2-3 lata. Do roku 2020, zapotrzebowanie na materiały budowlane nie powinno spadać.

Dobra koniunktura oznacza, że na rynku pojawia się też wiele firm budowlanych, które mogą mieć kłopoty z płynnością finansową. Czy nie jest to zagrożenie dla branży cementowej?

Taka sytuacja często wynika z kontraktów podpisanych przed rokiem – dwoma. Tymczasem sytuacja mocno się zmieniła. Zarówno pod katem kosztów surowców np. stali, pod kątem kosztów transportu, a także pod kątem rynku pracy i dostępności do wykwalifikowanej kadry. Wydaje się, że w uzasadnionych przypadkach tylko indeksacja tych kontraktów może być rozwiązaniem. W przeciwnym przypadku może dojść do niewypłacalności części podmiotów. Nie sądzę jednak, żebyśmy mogli bać się powtórki sprzed kilku lat. I inwestorzy są już bardziej doświadczeni i największe firmy wykonawcze są gotowe na takie scenariusze.

Naturalnie jesteśmy bardzo wyczuleni na ten aspekt naszej działalności i szczegółowo go monitorujemy.

Grupa Górażdże zdobyła prestiżowe wyróżnienie Listek CSR Polityki 2018. Proszę wymienić najważniejsze programy CSR realizowane przez Grupę.

Jak już wspominałem, przykładamy ogromną wagę do redukcji naszego oddziaływania na środowisko i bycia dobrym sąsiadem. Całość produkcji realizujemy w oparciu o standardy BAT (ang. Best availabletechnology – Najlepsze dostępne techniki). Od lat prowadzimy konkurs, który promując bioróżnorodność na kopalniach, jednocześnie inspiruje do realizacji projektów mających na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Prowadzimy transparentną politykę prośrodowiskową, współpracując z wieloma uczelniami, organizacjami proekologicznymi i z władzami lokalnymi. Nasza Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie zajmuje się wspieraniem wartościowych inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i budową partnerskich relacji z naszymi sąsiadami. Aktywizujemy naszych pracowników poprzez program wolontariatu pracowniczego. Co roku przeznaczamy na wspieranie wartościowych przedsięwzięć około miliona złotych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone