Czyste technologie węglowe w centrum zainteresowania Sejmu i Senatu

Możliwość komentowania Czyste technologie węglowe w centrum zainteresowania Sejmu i Senatu została wyłączona Aktualności

W ostatnich tygodniach temat zgazowania węgla, często poruszany przez media, stał się również przedmiotem zainteresowania obu izb polskiego parlamentu. Wszystko za sprawą projektu budowy instalacji zgazowania węgla na terenie krajowego chemicznego potentata – Grupy Azoty ZAK S.A.

25 kwietnia 2017 roku na terenie kędzierzyńskich zakładów gościła sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa. Celem wizytacji było zapoznanie się z kluczowymi procesami technologicznymi, stosowanymi do wytwarzania zarówno nawozów azotowych, jak i alkoholi OXO, do których obecnie używany jest importowany gaz ziemny. Komisja miała również okazję obejrzeć kolejowe zaplecze infrastrukturalne oraz zakładowy port rzeczny.

– Będziemy zastanawiać się, jak rozpatrywana inwestycja budowy zgazowania węgla może wpłynąć na zakład oraz jak przełoży się na efektywne i czyste zagospodarowanie naszych naturalnych zasobów, a więc węgla kamiennego – podsumowywał wizytę przewodniczący Komisji, poseł Marek Suski.

Tego samego dnia w Centrum Industrialnym w Rybniku przedstawiciele Grupy Azoty ZAK S.A. oraz spółki wiodącej Grupy Azoty S.A. przedstawili najważniejsze założenia tej inwestycji. W grę wchodzi budowa instalacji, której roczne zużycie węgla kształtowałoby się na poziomie 900 tysięcy do 1 miliona ton. Szacowany koszt wyniósłby w zależności od wybranego wariantu od 400 do 600 milionów euro.

Rozpatrywane są dwa scenariusze. Uzyskany w wyniku gazyfikacji gaz syntezowy mógłby zostać użyty do produkcji amoniaku, użytkowanego w segmencie nawozowym. Drugi wariant zakłada produkcję metanolu, co umożliwiałoby wytwarzanie szerokiej gamy substancji chemicznych, poszerzających znacząco produktowe portfolio spółki Grupa Azoty ZAK S.A.

Inwestycja byłaby pierwszą instalacją zgazowanie węgla w Polsce. Na świecie działa obecnie ponad 600 generatorów zgazowania, głównie w Dalekiej Azji: Chinach, Japonii, Malezji czy Indonezji. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem instytucji państwowych w kontekście dywersyfikacji dostaw surowców, jak również wykorzystania w pełni zasobów polskiej branży wydobywczej.

10 maja 2017 roku Przedstawiciele Grupy Azoty ZAK S.A. oraz  Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu zostali zaproszeni na posiedzenie sejmowego Zespołu Górnictwa i Energii w Warszawie. Celem spotkania było zaprezentowanie podstawowych założeń projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie-Koźlu. Z ramienia kędzierzyńskiej spółki koncepcję nowej inwestycji przedstawiał koordynator ds. Inwestycji, Eugeniusz Sutor

– Nowoczesne i czyste technologie zgazowania węgla przeżywają obecnie na świecie niebywały renesans, głównie w USA oraz w rejonie Azji południowo-wschodniej – mówił.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele grupy kapitałowej – Józef Rojek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Adam Żurek, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju. Podczas posiedzenia dr inż. Tomasz Chmielniak z IChPW przybliżył technologiczne zagadnienia przygotowywanego wspólnie z zakładami projektu.

Na pytania parlamentarzystów odpowiadał zaś Mateusz Gramza, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., który podkreślał, że inwestycja ma charakter komercyjny, a Kędzierzyn-Koźle jest geograficznie, historycznie i organizacyjne predysponowany do jej przeprowadzenia.

– Posiadamy doskonałe zaplecze infrastrukturalne oraz kadrę przygotowaną do operacyjnego zarzadzania inwestycją – zapewniał prezes Gramza.

W dyskusje na temat możliwości rozwoju czystych technologii węglowych zaangażował się również Senat RP. 16 maja 2017 roku w wyższej izbie polskiego parlamentu odbyła się konferencja pod hasłem „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. Organizatorami były: Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą „Ekorozwój”. Celem było przedstawienie ważnych aspektów dotyczących wykorzystania węgla w polskiej gospodarce. Skoncentrowano się na wykorzystaniu węgla jako źródła energii oraz dyskutowano o projekcie i technologiach zgazowania węgla.

Konferencja odbyła się z udziałem Ministra Środowiska, Jana Szyszki, który wraz z  prof. Andrzejem Jasińskim przedstawił najważniejsze problemy związane z regulacjami środowiskowymi i polityką klimatyczną. Swoje poglądy przedstawili również: Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii w temacie bezpieczeństwa energetycznego bazującego na węglu, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha o wyzwaniach i zyskowności wykorzystania węgla jako źródła energii, przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa o możliwości wdrożenia czystych technologii węglowych w polskiej gospodarce. Na zakończenie przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentowali założenia koncepcji: Polska liderem czystych technologii węglowych.

Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów branży chemicznej:

– Napawa optymizmem fakt, że perspektywy zastosowania technologii zgazowania węgla spotykają się z dużym zainteresowaniem polskich parlamentarzystów i administracji rządowej – mówił prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., Mateusz Gramza – Pozostaje tylko cieszyć się, że wracamy do posiadającej w naszym kraju wielkie tradycje karbochemii, gdyż niezależnie od tego, czy będziemy gazyfikować węgiel na potrzeby energetyki czy przemysłu chemicznego, pozwoli nam to wykorzystać własne źródła energii pierwotnej, a w skali makro zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Maciej Wronecki
Kierownik Biura Komunikacji Grupy Azoty ZAK S.A.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone