Częstochowa: Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 30. roku życia

Możliwość komentowania Częstochowa: Wsparcie dla bezrobotnych powyżej 30. roku życia została wyłączona Praca, Samorząd

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w ramach programu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” oferuje przedsiębiorcom środki na utworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie na organizację sześciomiesięcznego stażu oraz utworzenie nowego stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów jego wyposażenia.

Wsparcie można uzyskać na zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: www.pup.czestochowa.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone