Częstochowa – miasto możliwości

Możliwość komentowania Częstochowa – miasto możliwości została wyłączona Inwestycje, Samorząd

Rok 2017 był dla Częstochowy rokiem nowych inwestycji. Na terenie miasta znajdują się tereny objęte statusem dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych, które w roku 2017 cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Od początku istnienia stref w Częstochowie w sumie przeprowadzono 25 przetargów, a w samym tylko roku 2017 odbyło się ich aż 11.

Kluczowymi dla miasta są dwie inwestycje z branży motoryzacyjnej i hutnictwa szkła. W Częstochowie, na terenie objętym statusem KSSE powstanie drugi oddział firmy Guardian, gdzie zatrudnienie znajdzie ponad 150 osób. Poprzedzona miesiącami rozmów i negocjacji inwestycja jest możliwa dzięki współpracy władz miasta Częstochowy i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu Guardian Glass przeprowadzi największą w swojej historii inwestycję kapitałową, realizowaną od podstaw. Po ukończeniu inwestycji Guardian uruchomi nowoczesną linię powlekania szkła, gwarantującą produkcję na poziomie tysiąca ton dziennie. Dzięki temu konsorcjum umocni swoją pozycję wśród producentów szkła w Europie. Jak zapowiada Guardian, w przyszłym roku przebudowy doczeka się również zakład już istniejący w Częstochowie. Wszystko po to, by odpowiedzieć na wciąż rozwijające się potrzeby rynku Polski i krajów sąsiadujących.

ZF Global Electronics rozszerza swoją działalność produkcyjną na terenie Europy Środkowej i jako lokalizację dla nowej inwestycji wybrało Częstochowę. To właśnie tu powstanie zakład produkujący elektronikę wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa, który będzie wspomagał linie produkcyjne aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, w tym kamery nowej generacji oraz systemy elektroniczne podnoszące bezpieczeństwo pasażerów, jak np.: układy kontroli poduszek powietrznych. Nowy zakład zostanie uruchomiony do końca 2019 r. Po osiągnięciu pełnej wydajności produkcyjnej zatrudniać będzie 300 osób. W przypadku tej inwestycji cieszy zastosowanie innowacyjnych i nowoczesnych technologii w procesie produkcyjnym. Dynamiczny rozwój zakładu gwarantuje też fakt, że to początkowe stadium życia tych produktów. Inwestycja jest istotna nie tylko z perspektywy samego miasta, ale podnosi atrakcyjność całego subregionu północnego województwa śląskiego.

W dobie rynku pracownika nie wystarczy już posiadać atrakcyjnych terenów pod inwestycje czy nowoczesnych powierzchni biurowych. Najistotniejszym czynnikiem, który przyciąga do miasta nowych inwestorów są gruntownie wykształcone i gotowe do pracy kadry. Częstochowa od lat reaktywuje szkolnictwo zawodowe i zmienia jego wizerunek wśród młodzieży, ale przede wszystkim ich rodziców.

Umiejętnie wykorzystanie nauki dla biznesu i biznesu dla nauki przy wsparciu samorządu jest gwarantem sukcesu gospodarczego miasta i regionu, dlatego częstochowskie uczelnie podejmują współpracę z biznesem.

Miasto aktywnie promuje, już nie tylko swoje atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale przede wszystkim możliwości rozwoju. Przedsiębiorcy dużą uwagę przykładają do klimatu jaki tworzony jest przez samorząd. Istotne aby to samorząd właśnie wychodził naprzeciw potrzebom środowiska biznesowego, upraszczając przejście przez procedury administracyjne, tworząc ulgi podatkowe, czy organizując konferencje, targi i inne wydarzenia gospodarcze. Tak dzieje się w Częstochowie. To właśnie miasto jako marka „Invest in Częstchowa” jest inicjatorem wielu wydarzeń integrujących świat nauki, szkolnictwa i biznesu. Nasze pokolenie jest świadkiem swoistej transformacji jaka w skali globalnej dokonuje się w zakresie funkcjonowania współczesnych aglomeracji. Bardzo ważne jest wypracowywanie nowych metod i sposobów komunikacji z mieszkańcami, bo miasto atrakcyjne, przyciągające nowych studentów i mieszkańców, jest też atrakcyjne dla inwestorów. Nietypowe rozwiązania w zakresie promocji również udowadniają, że Częstochowa jest miastem ludzi o umysłach otwartych, chętnie podejmujących nowe wyzwania.

Miasto Częstochowa, w czerwcu tego roku otrzymało Honorowy Medal Europejski. Nagroda przyznawana jest od 2000 i jeszcze nigdy w swej siedemnastoletniej historii nie została przyznana miastu. Intensywna promocja Częstochowy pod kątem przyciągania inwestycji oraz działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości, profilowania szkolnictwa zawodowego i technicznego, to działania, które zostały zauważone w kontekście przyznania Medalu. W przypadku Częstochowy doceniona została też szczególnie skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, działalność przeciw wykluczeniu społecznemu, dbałość o osoby starsze, rodziny wielodzietne, akcje szczepień i liczne akcje edukacyjne dające obraz miasta wyznającego najlepsze unijne wartości.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone