Częstochowa: ARR pomoże założyć i utrzymać własną firmę

Możliwość komentowania Częstochowa: ARR pomoże założyć i utrzymać własną firmę została wyłączona Biznes, Praca, Samorząd

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie realizuje program „Jasne, że własna firma”, w ramach którego 80 osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń, doradztwa i wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 27 lipca. Jego celem jest wzrost zatrudnienia w regionie. Wsparciem zostanie objętych 80 niepracujących osób (w tym 46 kobiet) powyżej trzydziestego roku życia, zamieszkujących subregion północny województwa śląskiego (Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski).

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności;
  • wsparcie finansowe: podstawowa dotacja w wysokości maks. 23 398,68 zł;
  • wsparcie pomostowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności firmy w wysokości 2000 zł na miesiąc;
  • przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiąca działalności w wysokości 2000 zł na miesiąc;
  • szkolenia i doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Program będzie realizowany do 31.03.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  internetowej:
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/jasne-ze-wlasna-firma

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone