59 mln zł dla Świętochłowic na poprawę jakości środowiska miejskiego

Możliwość komentowania 59 mln zł dla Świętochłowic na poprawę jakości środowiska miejskiego została wyłączona Inwestycje

Gmina Świętochłowice otrzyma ponad 59 mln zł dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości środowiska miejskiego poprzez oczyszczenie zdegradowanych terenów w rejonie stawu Kalina.

– To jeden z przykładów przedsięwzięć mających na celu remediację i rekultywację terenów zdegradowanych przemysłowo. Takich zanieczyszczonych miejsc, jak w Świętochłowicach, jest znacznie więcej na Śląsku i w całej Polsce. Troską Narodowego Funduszu jest przywracanie tych terenów lokalnym społecznościom zarówno z punktu widzenia przyrodniczego, jak i rekreacyjnego, oszczędzając przy tym inne grunty wartościowe przyrodniczo – tłumaczy Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW.

Rezultatem zaplanowanych prac w Świętochłowicach ma być oczyszczenie zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w rejonie stawu Kalina, a także odtworzenie biologicznej aktywności tego akwenu. W tym celu podejmowane będą następujące działania: odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół podstawy hałdy w celu wyeliminowania dalszego napływu zanieczyszczeń; usuwanie osadu dennego i bioremediacja wód zbiornika dla wyeliminowania możliwości wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze zbiornika; a także prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in-situ, bioremediacji i fitoremediacji.

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada też posadzenie roślin, budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 9,23 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej, a rekultywacji zostanie poddanych łącznie 10,44 ha terenu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone